Regelprincipes

CAV, VAV en DCV, 3 principes voor de luchtdebietregeling

Uit ondervinding en studies in kantoren blijkt dat de gemiddelde luchtdebiet dat nodig is, enigszins lager is dan het nominale luchtdebiet.

Vaak is een deel van het personeel afwezig wegens vergaderingen, cursussen, vrije dagen of ziekte. Dit kunnen bijvoorbeeld vergaderzalen zijn die niet altijd in gebruik zijn en waarin de vraag naar ventilatie dus sterk kan variëren.

Om energieverspilling te voorkomen is daarom vraaggestuurde ventilatie nodig.

Regelprincipes

Vraaggestuurde regeling is een slimme manier om te besparen op het energieverbruik voor ventilatie.

Door het luchthoeveelheid te verminderen wanneer er geen mensen in het gebouw en de lokalen zijn of door de luchtstroom af te stemmen op de vraag, kan energie voor de verwarming van de buitenlucht worden bespaard en kan het energieverbruik van de ventilator bovendien worden verlaagd.

We werken volgens drie verschillende regelprincipes die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden toegepast in een ventilatiesysteem:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier