Economy

Kostprijs in verhouding tot totale kosten

Het is een politiek doel om de energiekosten in openbare instellingen te verminderen om zo het budget laag te houden en daarbij tevens bij te dragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Het totale kostenprincipe

Als er in de aanschaffase met een grotere investering meer kan worden bespaard op de lopende kosten, kan dit de financiële situatie van een gemeente ten goede komen en men kiest dan allicht voor een uit energieverbruik meer optimale oplossing.

Totale kosten = Aanschafprijs + Exploitatiekosten

De prijs van een goed ventilatiesysteem is relatief laag
in verhouding tot de totale prijs van een groot bouwproject.

De exploitatiekosten van het ventilatiesysteem vormen echter een relatief groot gedeelte
van de latere bedrijfskosten van het gebouw.

Het is dus belangrijk dat de juiste oplossing gevonden wordt

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier