Automatisch regelsysteem, VEX200

Algemeen

Automatisch regelsysteem EXact2

Achter de eenvoudige bediening zorgt de geavanceerde automatische regeltechniek EXact2 voor optimale bedrijfsomstandigheden. De automatische regeling kan eenvoudig worden aangepast aan het dagelijkse ritme van de plaats van gebruik, bijvoorbeeld school, kantoor of woning.

Kenmerken van het automatische regelsysteem EXact2

- Eenvoudige bediening
- 3 gebruikersniveaus, waarvan 2 met toegangscode (monteur en specialist)
- Meerdere binnenklimaatniveaus waar de ventilatie, o.a. via een ingebouwde weekklok, aan de actuele behoefte aangepast kan worden.
- Zie andere speciale functies in het functieoverzicht

Bediening van het automatische regelsysteem EXact2

De EXact2-regeltechniek kan worden bediend vanaf een bedieningspaneel (zie sectie "HMI bedieningspaneel" hieronder), BMS of webserver over een netwerk of via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP is een kleine wifi-router die in het in het automatische regelsysteem in de unit is geïnstalleerd. Hiermee kan de webserver draadloos worden benaderd via pc, smartphone of tablet, voor een snelle en eenvoudige configuratie van de unit via mobiele platforms.

HMI-bedieningspaneel

EXact2

HMI2-350-TOUCH bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is een aanraakscherm dat toegang geeft tot de algemene, alledaagse bedieningsinterface.

Technici en specialisten hebben toegang tot de meer geavanceerde menu's en parameters via een toegangscode van 4 cijfers.


Gebruikersinterface

HMI-for-EXact2-automatik

Het gebruikersmenu is de dagelijkse interface die met duidelijke symbolen informatie verstrekt over de status van de installatie en tevens de mogelijkheid biedt om het temperatuur- en ventilatieniveau tijdelijk te wijzigen.

Alarmmeldingen worden op het display weergegeven met een kloksymbool. Hiervandaan kan men verder drukken en informatie over het desbetreffende alarm weergeven.

De behoefte aan handleidingen en advies is minimaal vanwege de bijzonder informatieve hulpteksten in geel. De hulpteksten zijn beschikbaar op monteurs- en specialistniveau.

Voor de bediening van VEX-units met EXact2-regeltechniek – met aanraakscherm en beknopte hulpteksten die de functies onder de afzonderlijke menu's uitleggen.


 

Iconen op het display

Met behulp van grafische elementen hebben we de op het display getoonde informatie meer overzichtelijk gemaakt.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Menu
Druk om het menu te zien

 
Temperatuur-/ventilatieniveau
Het temperatuur- en ventilatieniveau kan snel en eenvoudig tijdelijk gewijzigd worden. De instelpunten worden in het display getoond samen met duidelijke symbolen.
   
alarm og advarsel Alarm/waarschuwing
Het automatische regelsysteem EXact2 waarschuwt bij storingen door weergave van een waarschuwingssymbool. Als de storing ernstiger is, verschijnt de alarmklok in het display.
   
EXact ekstern stop Externe stop
Als de ventilatie-installatie is gestopt met de optionele externe start/stop, wordt dit symbool op het display getoond.
   
EXact manuel Handmatige bediening
Het automatische regelsysteem EXact2 kan ook handmatig worden bediend, wat dan op het display wordt weergegeven met een 'handsymbool'.
 
Ugeplan tom Weekschema
Als de regeling is ingesteld op werking met geactiveerd weekschema, wordt het 'kloksymbool' op het display getoond.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Overname van regeling
Na wijziging van het instelpunt voor het temperatuur- en ventilatieniveau verschijnt een 'overnamesymbool' totdat deze functie bij de volgende wisseling in het weekschema ophoudt.
 
BMS BMS
BWerking geregeld door BMS.
 
AUX AUX
Extern geregelde werking.
 
EXact sommer vinter Zomertijd/wintertijd
Het automatische regelsysteem EXact2 wisselt automatisch tussen zomer- en wintertijd. Het symbool toont de huidige instelling.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Een of meer brandthermostaten/rookdetectoren geactiveerd.
 
Service Service
Servicedisplay aangesloten.
 
Communicatie Communicatie
Ontbrekende communicatie externe BUS of communicatie tussen VEX en HMI is verbroken.
Externe communicatie

Webserver

Het automatische regelsysteem EXact2 wordt standaard zonder webserver geleverd. Bij aanschaf van een webserver beschikt u over de volgende mogelijkheden:

 1. U kunt een plaatselijke pc aansluiten op de unit voor bewaking en setup.
 2. De unit wordt op een lokaal netwerk (LAN) aangesloten en is met een pc binnen hetzelfde netwerk bereikbaar.
 3. De unit wordt op internet aangesloten en is met externe pc's bereikbaar.

Voor alle mogelijkheden geldt dat er geen eisen aan de pc worden gesteld (behalve een browser). De webserver is beveiligd met een toegangscode.

De gebruikersinterface van de webserver is op dezelfde logische manier opgebouwd als de menu’s in het bedieningspaneel. Dankzij de uniformiteit is het systeem eenvoudig in gebruik. Het overzicht is vooraf geconfigureerd en klaar voor het bewaken van de ventilatie-unit. De webserver kan o.a. e-mails versturen bij alarm, waarden loggen etc.

Op een CTS installatie aansluiten

De webserver kan standaard communiceren via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP of BACnet IP. Een CTS-installatie die een van deze communicatiemogelijkheden gebruikt, kan dus eenvoudig met de unit verbonden worden.

webserver illustration

 

Converteren naar andere protocollen

Via de webserver kunnen de units via en converter (gateway) worden verbonden met een CTS-installatie met andere protocollen. De converter is een extra optie met de volgende mogelijkheden:

1.    MLON - Module voor converteren naar LON2
2.    MTCP - Module voor converteren naar Modbus TCP/IP

LON illustration

 

Ontdek de mogelijkheden van het automatische regelsysteem EXact2 online

Het automatische regelsysteem EXact2 kan online worden uitgeprobeerd op een VEX340-unit die bij EXHAUSTO in het Deense Langeskov staat.

Deze unit is vrijstaand opgesteld en heeft geen kanaalaansluitingen.

Het regelsysteem is toegankelijk op het adres http://exact.exhausto.dk:8340/

Monteurs gebruiken voor toegang tot de installatie:

Gebruikersnaam: VEX340
Toegangscode: 1111 (4 maal één)

NB! Er kan maar één persoon tegelijk ingelogd zijn.

Overzicht van de functies van de unit

VEX200

Functie / component Beschrijving +Standaard
-Toebehoren
 
Filterbewaking Druksensoren voor het bewaken van drukdaling over filters - alarm bij grotere drukdaling dan de ingestelde waarde en 'Early Warnings'  +
Regeling van rotorrotatie Het toerental van de rotor wordt modulerend geregeld ten opzichte van de toevoerluchttemperatuur, zodat de toevoerluchttemperatuur in het voorjaar, in de zomer en in het najaar gehandhaafd wordt als er geen behoefte aan volledige warmteterugwinning is.
Temperatuursensoren
1) In de afvoerluchtaansluiting voor het meten/regelen van de ruimtetemperatuur +
2) In de afblaasaansluiting voor het meten van de afblaastemperatuur +
3) In de buitenluchtaansluiting voor compensatie van de buitenluchttemperatuur en nachtkoeling +
4) In de toevoerluchtaansluiting voor het meten/regelen van toevoerluchttemperatuur +
5) Temperatuursensor kanaal -
6) Kamertemperatuursensor -
Oververhittingszekering Bij gevaar op oververhitting van motoren en motorregelaars wordt de installatie uitgeschakeld - handbediende reset +
Brandalarm Brandthermostaten (40/50/70°C), rookdetectoren en andere brandmeldingcontacten kunnen worden aangesloten.
De werking van de unit bij een geactiveerd brandalarm is instelbaar.
-
Afsluiter - buitenlucht
(vereist bij waterverwarmingselement)
In het buitenluchtkanaal gemonteerde klep die sluit als de installatie stopt. Is verkrijgbaar met veerteruggangmotor -
(+)
Afsluitklep - afblaas In het afblaaskanaal gemonteerde klep die sluit als de installatie stopt, is verkrijgbaar met veerteruggangmotor -
Temperatuurregeling
Regeling van de toevoerluchttemperatuur +
Regeling van de ruimtetemperatuur +

 

 

Functie / component Beschrijving +Standaard
-Toebehoren
Compensatiefuncties
Compensatie op de buitenluchttemperatuur +
Verlaging luchtdebiet +
Compensatie van het luchtdebiet op de buitenlucht +
Zomercompensatie +
CO2-compensatie -
Vochtcompensatie -
Nachtkoeling De installatie kan worden ingesteld om 's nachts te starten, om het gebouw te koelen +
Bedieningspaneel Paneel voor bediening op gebruikers-, monteurs- en specialistniveau +
Weekklok Voor het instellen van de gewenste tijdstippen om van binnenklimaatniveau te wisselen +
Webserver Webserver met mogelijkheid voor regelen en bewaken, Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP
-
Buscommunicatie
(webserver vereist)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Koudeterugwinning Koudeterugwinning naar behoefte +
Constantdrukregeling Zowel mogelijk aan de afvoerlucht- als aan de toevoerluchtzijde -
Bewegingssensor (PIR) Voor automatische regeling van de binnenklimaatniveaus -
Luchtdebietmeting Het luchtdebiet wordt in het bedieningspaneel aangegeven +
Binnenklimaatniveaus
Kloksturing (comfort, stand-by, economy, off) +
Handbediening +
Afsluitklep voor
doorblazen
Handbediende trimklep
(TB240/250/260/270/280)
-
Alarmlog Toont de laatste 100 alarmen +
Urentellers Toevoerluchtmotor en afvoerluchtmotor +
Alarmrelais Relais voor extern alarm (potentiaalvrij) +
Overzicht van de functies, verwarmingselementen

EXact2

HCW - Externe warmwaterbatterij

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren 1) In het toevoerluchtkanaal voor meten/regelen van de toevoerluchttemperatuur
2) Op de retourleiding vanaf het waterverwarmingselement om het verwarmingselement warm te houden en tegen bevriezing te beschermen
3) Voor beveiliging tegen bevriezing van externe leidingen voor het verwarmingselement (optie)
4) Temperatuursensor op de toevoerleidingen naar het waterverwarmingselement
Modulerende motorklep Klep die de watertoevoer naar het verwarmingselement variabel en afhankelijk van de warmtevraag regelt
Circulatiepompregeling

1) Regeling van de circulatiepomp voor het waterverwarmingselement
2) Warmhoudfunctie (houdt het verwarmingselement vorstvrij)
3) ingebouwde regeling voor het bedienen van de circulatiepomp tijdens perioden zonder warmtevraag

 

HCE - Extern elektrisch verwarmingselement

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren 3) In het toevoerluchtkanaal voor het meten/regelen van de toevoerluchttemperatuur
Oververhittingszekering

1) De TSA60 zit op de printplaat. Hij wordt geactiveerd bij 60°C en heeft een handbediende reset in het HMI-paneel
2) De TSA70 zit in de luchtstroom, wordt geactiveerd bij 70°C en heeft een automatische reset
3) De TSA120 zit in de luchtstroom, wordt geactiveerd bij 120°C en heeft een handbediende reset in het verwarmingselement en het HMI-paneel


MXHP - Module voor het regelen van koel-/warmtepompunit 

Functie / component
Beschrijving
Temperatuursensoren
In het toevoerluchtkanaal voor het registreren van de toevoerluchttemperatuur
Regeling

Regeling van externe koel-/warmtepompunit via

 • start/stopsignaal
 • registreren van kou of warmte
 • vraaggestuurde regeling 0-10 V (10 - 0 V))

Overzicht van de functies, koeling

EXact2

CCW - Extern koudwaterelement

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren
1) In het toevoerluchtkanaal voor het meten van de toevoerluchttemperatuur
2) In de toevoerleiding naar het koudwaterelement
Modulerende motorklep Klep die de watertoevoer naar het koelelement traploos en naar behoefte aan koeling regelt
Circulatiepompsturing
1) Regeling van de circulatiepomp voor het koudwaterelement
2) Ingebouwde regeling voor het bedienen van de circulatiepomp in perioden zonder koelingvraag 

MXCU - Module voor het regelen van externe koelunit

Functie / component Beschrijving
Temperatuursensoren
In het toevoerluchtkanaal voor het registreren van de toevoerluchttemperatuur
Regeling

Regeling van externe koelunit via

 • start/stopsignaal
 • vraaggestuurde regeling 0-10 V (10 - 0 V))


MXHP - Module voor het regelen van koel-/warmtepompunit 

Functie / component
Beschrijving
Temperatuursensoren
In het toevoerluchtkanaal voor het registreren van de toevoerluchttemperatuur
Regeling

Regeling van externe koel-/warmtepompunit via

 • start/stopsignaal
 • registreren van kou of warmte
 • vraaggestuurde regeling 0-10 V (10 - 0 V))

Principeschets

VEX200

VEX200 met EXact-regeltechniek
- met naverwarmer (HCW/HCE), koudwaterelement (CCW) en zonder verwarmingselement

De principeschets toont de componenten die in de luchtbehandelingsunit VEX200 opgenomen kunnen worden.

VEX200EC Diagram Simplified

Met EXact2 kan de HCW ofwel rechtstreeks worden aangesloten op de hoofdprintplaat ofwel via de MHCW-module, zoals hier is weergegeven. Als de afstand tussen de unit en de HCW kleiner  is dan 10 m, kan de aansluiting rechtstreeks op de hoofdprintplaat geregeld worden IHCW).


 

Standaardcomponenten en componenten van toebehoren

De VEX200-serie wordt geleverd met een aantal componenten in de unit gemonteerd zijn of voor montage in het kanaalsysteem en in de verblijfsruimte. In onderstaande tabel vindt u de standaardcomponenten en optionele componenten voor de VEX200. Toebehoren moet afzonderlijk besteld worden.

Afkorting Aanduiding + = Standaard - = Toebehoren
BP1 Klep, bypass +
BP2 Klep, bypass +
BT40-70 Brandthermostaat, traploze instelling
-
HMI-paneel Bedieningspaneel +
LS Afsluitklep, afblaas -
LS Afsluiter, buitenlucht
(vereiste en onderdeel van de leverantie van warmwaterelement)
-
(+)
LSR Afsluitklep, afblaas/buitenlucht (terugverend) -
M1 Ventilatormotor 1 +
M2 Ventilatormotor 2 +
MC1 Motorregeling 1 (afvoerlucht) +
MC2 Motorregeling 2 (aanvoerlucht) +
MCCW Koudwaterelement (Cooling Coil Water), automatische regeling -
MHCE Elektrisch verwarmingselement (Heating Coil Electric), regeling -
MHCW Warmwaterbatterij (Heating Coil Water), regeling -
IHCW aansluiting rechtstreeks op de hoofdprintplaat geregeld worden  +
MIO-CO2-DUCT CO2-sensor, kanaal -
MIO-CO2-ROOM CO2-sensor, ruimte -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Vochtsensor (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperatuursensor, retourluchtkanaal (extern) -
MIO-TS-ROOM Temperatuursensor, ruimte -
MPT-DUCT Druksensor voor constantdrukregeling -
MPT1, P1 Luchtdebietregeling, afvoerlucht +
MPT1, P2 Filterbewaking, afvoerlucht +
MPT2, P1 Luchtdebietregeling, toevoerlucht +
MPT2, P2 Filterbewaking, buitenlucht +
MVM Afsluitklep, warmwaterbatterij (HCW) -
MXHP  Module om een externe koel-/warmtepompunit aan te sturen 
MXCU  Module om een externe koelunit aan te sturen  -
DRHX Rotorsturing 
ZOEMERALARM Alarmrelais +
TE1,1 Temperatuursensor, afvoerlucht - aansluiting 1,1 +
TE1,2 Temperatuursensor, afblaaslucht - aansluiting 1,2 +
TE2,1 Temperatuursensor, buitenlucht - aansluiting 2,1 +
TE2,2 Temperatuursensor, toevoerlucht - aansluiting 2,2 +
TE-RPT Temperatuursensor, retourkanaal van warmwaterbatterij (HCW) +
TE-SPT Temperatuursensor, toevoer +
TS-RPT-X Temperatuursensor, retour, externe kanalen (HCW) -
TSA 60/70/120 Oververhittingsthermostaat, resp. 60, 70 en 120°C -
Bekabeling

VEX200

De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de bekabeling voldoet aan de geldende regelgeving en voorschriften. De warmteterugwinningsunits uit de VEX200-serie hebben een ingebouwde werkschakelaar en automatische zekeringen die de units inwendig tegen overbelasting en kortsluiting beveiligen.

In de naverwarmer voor de elektrische HCE zit een ingebouwde werkschakelaar en kortsluitbeveiliging van het automatische regelsysteem. In de HCE worden de inwendige bedrading en verwarmingsstaven tegen kortsluiting beveiligd door de zekering in het groepenpaneel (geen EXHAUSTO-leverantie).

De maximale kortsluitingstroom (Icu) vlg. EN60947.2 is 10 kA
De maximale zekering is 63A en G/gl.

Toebehoren van het type MHCW, MCCW, MXCU en CP kan in de kast van de automatische regeltechniek voor de VEX200 worden aangesloten. Hiervoor is geen afzonderlijke voedingskabel vereist. De klemmen (U1, N) mogen alleen voor het bovenstaande toebehoren worden gebruikt en hoogstens belast worden met 2 A. Er kan niet meer worden aangesloten dan 1 st. MHCW (naverwarming) en 1 st. MCCW/MXCU (koeling). De EXact2 sturing zorgt ervoor dat de naverwarmer en koeling niet gelijktijdig kunnen werken. Toebehoren van het type HCE moet afzonderlijk gevoed worden.

De max. fasestroom is een dimensionerende stroom voor het kiezen van de kabel. Aangezien de max. nulstroom hoger is dan de max. fasestroom wordt deze gebruikt voor het bepalen van de kabeldiameter.

Compensatieschakelingen
Tussen de VEX en toebehoren van het type HCE (elektrische naverwarming) moeten compensatieschakelingen worden aangebracht.

Installatie van aardlekschakelaars
Wanneer er aardlekschakelaars in de installatie worden opgenomen, moeten deze aan de volgende eisen voldoen:

a) VEX240 / VEX250 / VEX260:
PFI-schakelaar type A vlg. EN61008, die de stroom verbreekt wanneer er een foutstroom met DC-inhoud (pulserende gelijkstroom) geregistreerd wordt.
b)  VEX270 / VEX280:
PFI-schakelaar type B volgens EN61008, die de stroom onderbreekt als er een foutstromen met DC-inhoud (pulserende gelijkstroom) of egale lekstromen geregistreerd worden
c) De uitschakeltijd dient maximaal 0,3 sec. te zijn.

Lekstromen tot 100 mA zijn mogelijk.

Automatische zekeringen ingebouwd in de VEX200 

VEX... 240 250 260 270  280
Spanning (V) 1 x 230 V + N + PE 3 x 400 V + N + PEZekering voor automatische regeltechniek
C-10 A
1x230V
2 polig

C-10 A
1x230V
2 polig
 C-10 A
1x230V
2 polig
 C-10 A
1x230V
2 polig
 C-10 A
1x230V
2 polig
Zekering voor MC1

C-10 A
1x230 V
2 polig
C-10 A
1x230 V
2 polig

 C-16 A
1x230 V
2 polig

  C-20 A
3x400 V
3 polig

Zekering voor MC2

C-10 A
1x230V
2 polig
C-10 A
1x230V
2 polig
 C-16 A
1x230V
2 polig
  C-20 A
3x400V
3 polig
Gemeenschappelijke zekering
voor de MC1 en MC2
      C-20 A
3x400 V
3 polig
 
Aantal zekeringen, totaal 3 3  3  2  3

MC = Motorregeling


Bedradingsschema - toebehoren

Aansluitkast

RD13082

Afkorting Aanduiding
ALARM Alarmrelais
BT40-70 Brandthermostaat, traploze instelling
HMI-paneel Bedieningspaneel
LS Afsluitklep, afblaas
LS Afsluiter, buitenlucht(vereist en deel van de leverantie bij warmwaterbatterij) 
LSR Afsluitklep, afblaas/buitenlucht (terugverend)
MCCW Koudwaterelement (Cooling Coil Water), automatische regeling
MHCE Elektrisch verwarmingselement (Heating Coil Electric), regeling
MHCW Warmwaterbatterij (Heating Coil Water), regeling
MIO-CO2 CO2-sensor
MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH Vochtsensor (RH)
MIO-TS Temperatuursensor
MPT-DUCT Druksensor voor het regelen van constante druk
MXHP  Module om een externe koel-/warmtepompunit aan te sturen 
MXCU Module om een externe koelunit aan te sturen
Rookdetector Rookdetector
Bedradingsschema's - elementen

VEX200

Met externe naverwarmer - Water (HCW) / koudwaterelement (CCW)

VEX200EC_HCW_Cable Plan

 

Afmetingen Spanning (V) Stroomverbruik (A)
(max. fasestroom)
Maatgevend stroomverbruik (A)
(max. nulstroom)
VEX240 1 x 230 V + N + PE 12,5
VEX250 3 x 400 V + N + PE 11,2 15
VEX260 3 x 400 V + N + PE  18  23,5
VEX270-2FC 3 x 400 V + N + PE  17   

Met externe naverwarmer - Elektrisch (HCE)

RD13007

 

Afmetingen Typeaanduiding
naverwarmer elektrisch HCE
Spanning naar naverwarmer
HCE (V)
Maatgevend stroomverbruik (A)
(max. fasestroom)
VEX240 HCE240 3 x 400 V + N + PE 8,7
VEX250 HCE250 3 x 400 V + N + PE 17,3
VEX260 HCE260  3 x 400 V + N + PE  20,2 
VEX270-2FC HCE270  3 x 400 V + N + PE  30,3 

 

Technische gegevens

EXact2

AHUC-HOOFDPRINTPLAAT
2 x LS (afsluitklep, afblaaslucht/buitenlucht) Voeding 24 V DC 
ON/OFF 24 V DC
Max. stroomverbruik 0,3 A
FIRE (brandthermostaat/rookdetector) Max. 4 A afschakelstroom
START/STOP Digitale input
ALARM Wisselrelais, max. 8 A @ 30 V DC of 250 V AC weerstandsbelasting

 

MHCW (Regeling voor naverwarmer, water)
MCCW (Regeling voor koudwaterbatterij)
MXCU (Regeling voor externe koelunit)
Communicatie Modbus RTU RS-485
Voeding MVM (motorklep) 24 V AC
Regelsignaal MVM (motorklep) 0-10 V DC (of 10-0 V)
Relaiscontact voor circulatiepomp 250 V, max. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (Regeling voor naverwarmer, stroom)
Communicatie Modbus RTU RS-485
Aantal vermogensstappen Tot 4
Modulerende vermogensstappen 1 stap
Voedingsspanning 3 x 400 V + N + PE

 

VEX200 voor andere regeltechniek

VEX200 voor andere regeltechniek

Kies uw eigen oplossing!

De VEX-serie is tevens beschikbaar voor andere regeltechniek. Dit maakt het mogelijk de unit in regelsystemen van andere leveranciers te integreren. De oplossing is geoptimaliseerd voor eenvoudige en snelle integratie ter plekke.

De VEX200- oplossing zonder automatische regeltechniek wordt gekenmerkt door:

 • Luchtbehandelingsunit met roterende warmtewisselaar
 • Horizontale uitvoer
 • Vrijblazende B-waaier - EXstream
 • Filterklasse:
  panelfilter Grof 85% eller zakfilter ePM10 60% (M5)
  panelfilter ePM1 55% eller zakfilter ePM1 60% (F7)
 • EC-motoren, klasse IE5
 • EC-motorregeling 0 - 10 V (MC)
 • Rotoraandrijving en rotorregeling worden altijd meegeleverd
 • Luchtdebietmeetpunten op de ventilatoren lopen naar buitenkant van de kast (zie aldaar)
 • Meetpunten voor filterdruk lopen naar buitenkant van de kast (PSD)
 • Kabels voor MC en rotorsturing lopen naar klemmenstrook

Toebehoren

 • Waterverwarmingselement (HW)
 • Elektrisch verwarmingselement (HE)
 • Koudwaterelement (CW)
 • Koel-/verwarmingselement (DX)

Alles over Automatisch regelsysteem, VEX200 toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier