HW, naverwarmer (water)

 

Algemeen

Naverwarmers HCW/HW (water)

De naverwarmer HCW/HW is een toebehoren voor de VEX200- en VEX300-serie. Het element wordt gebruikt om de temperatuur van de toevoerlucht te verhogen. De verwarmer kan via het automatische regelsysteem EXact/EXact2 geregeld worden, maar kan ook voorbereid voor een andere regeltechniek geleverd worden. Het element wordt geleverd in een niet geïsoleerde kast.

Advies

Om optimale bedrijfsvoorwaarden te creëren voor de installatie dient er voor elk specifiek geval een berekening te worden gemaakt met behulp van het door EXHAUSTO ontwikkelde productselectieprogramma ExselectPRO


Toebehoren

Toebehoren voor HCW/HW

Functie / component

Beschrijving

Temperatuursensor, 4 verschillende 

TE22: 3) In het toevoerluchtkanaal voor het meten/regelen van de toevoerluchttemperatuur
TE-RPT: Op de retourleiding van het warmwaterelement om het tegen bevriezing te beschermen
TS-RPT-X: Voor vorstbeveiliging van externe leidingen voor het verwarmingselement (optie wanneer nodig)
TE-SPT: Temperatuursensor op de toevoerleiding naar het verwarmingselement

Modulerende motorklep Klep die de watertoevoer naar het verwarmingselement variabel en afhankelijk van de warmtevraag regelt
Circulatiepompsturing

Regeling van de circulatiepomp voor het waterverwarmingselement 
Warmhoudfunctie (houdt het verwarmingselement vrij van ijsafzetting) 
Regeling voor het bedienen van de circulatiepomp in periodes zonder warmtevraag

Automatisch regelsysteem:
MHCW-module

VEX met EXact-regeling:
MHCW-module voor de regeling van het verwarmingselement

VEX met EXact2-regeling:
Als de afstand tussen de VEX en het HCW-element kleiner is dan 10 m kan het verwarmingselement rechtstreeks worden aangesloten op de hoofdprintplaat (IHCW)
Als de afstand tussen de VEX en het HCW-element groter is dan 10 m dient het verwarmingselement te worden aangesloten op een MHCW-module

Aansluiten van het HCW-element

Wateraansluiting

Het is belangrijk dat het HCW-element correct wordt aangesloten. Zie hieronder...

Opmerking: MVM wordt gebruikt als algemene term voor een motorklep. 

Menglus 1:
Principe: Variabele stroming in het primaire circuit (toevoer) en constante stroming in het secundaire circuit (VEX-unit):

HCW, tilslutningsprincip, type 1

Menglus 2:
Principe: Constante stroming in het primaire circuit (toevoer) en in het secundaire circuit (VEX-unit):

HCW- princip for tilslutning, type 2

 

Zo mag het verwarmingselement níet worden aangesloten!
Bij aansluiting zonder circulatiepomp bestaat het gevaar van beschadiging door bevriezing!

rd12900, DO NOT

Verklaring bij principeschets:

RD12642


Alles over HW, naverwarmer (water) toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier