Boxventilator BESB400

Technische gegevens

Technische gegevens, BESB400

MODEL    BESB400-4-1EC
Ventilatorgegevens
Max. totaalrendement 71,6%
ECO Meetopstelling (A-D) D
Rendementseisen 64, N(2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 95,0

Motor

Motor 

EC-motor met ingebouwde VSD
Optimaal werkingspunt:
Opgenomen vermogen
Luchtdebiet
Totaaldruk
Toerental

 
375 W
2868 m3/u
337 Pa
1195 tpm

Nominaal toerental (N) 1435 tpm
Elektrische voeding (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastingsbeveiliging     Ingebouwd in de motorregeling

Max. opgenomen stroom* (I)

4,5 A
Max. opgenomen vermogen (P1)** 0,67 kW
Motorvermogen (P2)** 0,75 kW 

Andere gegevens
Gewicht 73 kg 

Uitgangspunten:

  • * I is de maximaal opgenomen stroom in het gehele regelgebied, of de vollaststroom als deze het grootst is
  • ** P1is het maximaal opgenomen vermogen van het elektriciteitsnet, waarbij P2het vermogen is dat op het typeplaatje van de motor staat.
  • Vermelde gegevens bij t = 20°C
  • Densiteit = 1,2 kg/m3
  • Mediumtemperatuur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgevingstemperatuur: max. +40°C
  • Drukverhouding: < 1,11
  • Overige punten volgens EC327/2011 - zie de handleiding van het product
Capaciteitscurve

Capaciteitscurve, BESB400-4-1EC

BESB400-4-1EC Capaciteitscurve

Geluidsgegevens

Geluidgegevens, BESB400

 

Geluidsgegevens-BESB400

 

  K[dB(A)]  Kw[dB]
  KwA KPa 125 250  500 1 k 2 k  4 k  8 k 
      I II I II Hz Hz Hz Hz Hz 
Lw1     0 6 4 0 -4 -4 -11 -17 -28
Lw2 4   0 6 6 2 -3 2 -10 -18 -30
Lw3 -17 -13 -7 -14  -18  -21  -24  -28 -31 -37
LPa3   -25                  
Maatschets

Maatschets, BESB400

 

BESB400 målskitse

 

 

BESB400 SPLIT-uitvoering

 

BESB400 split målskitse

Rookgasweerstand

BESB400

De BESB is bij normaal gebruik bestand tegen temperaturen van max. 80 °C.


Rookgasweerstand

BESB400 røggasmodstand

Alles over Boxventilator BESB400 toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier