Boxventilator BESB315

Technische gegevens

Technische gegevens, BESB315-4-1EC

MODEL    BESB315-4-1EC
Ventilatorgegevens
Max. totaalrendement 69,0%
ECO Meetopstelling (A-D) D
Rendementseisen  64, N(2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 92,8

Motor

Motor 

EC-motor met ingebouwde VSD
Optimaal werkingspunt:
Opgenomen vermogen
Luchtdebiet
Totaaldruk
Toerental

 
335 W
2173 m3/u
383 Pa
1417 tpm

Nominaal toerental (N) 1400 tpm
Elektrische voeding (U) 1x230 V ~ 50 Hz
Overbelastingsbeveiliging     Ingebouwd in de motorregeling

Max. opgenomen stroom* (I)

2,2 A
Max. opgenomen vermogen (P1)** 0,35 kW
Motorvermogen (P2)** 0,37 kW

Andere gegevens
Gewicht 57 kg 
 

Uitgangspunten:

  • * I is de maximaal opgenomen stroom in het gehele regelgebied, of de vollaststroom als deze het grootst is
  • ** P1is het maximaal opgenomen vermogen van het elektriciteitsnet, waarbij P2het vermogen is dat op het typeplaatje van de motor staat.
  • Vermelde gegevens bij t = 20°C
  • Densiteit = 1,2 kg/m3
  • Mediumtemperatuur: min. -12°C, max. +80°C
  • Omgevingstemperatuur: max. +40°C
  • Drukverhouding: < 1,11
  • Overige punten volgens EC327/2011 - zie de handleiding van het product
Capaciteitscurven

Caapaciteitscurven, BESB315-4-1EC 

BESB315-4-1EC kapacitetskurve


Geluidsgegevens

Geluidsgegevens, BESB315

 

BESB315 lydkurve

 

  K[dB(A)]  Kw[dB]
  KwA KPa 125 250  500 1K 2K  4K  8K 
      I II I II Hz Hz Hz Hz Hz 
Lw1     0 1 -3  -5 -10 -17 -25
Lw2 4   1 7 8 4 -3 2 -7 -15 -25
Lw3 -15 -10 -4 -11  -15  -19  -22  -23  -29 -34
LPa3   -23                  

Maatschetsen

Maatschetsen, BESB315

 

BESB315 målskitse

 

 

BESB315 SPLIT-uitvoering

 

BESB315 split målskitse

Rookgasweerstand

BESB315

De BESB is bij normaal gebruik bestand tegen temperaturen van max. 80 °C.


Rookgasweerstand

 

BESB315 røggasmodstand

Alles over Boxventilator BESB315 toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier