VEX308

Technische gegevens

Technische gegevens, VEX308

Gegevens unit

Min. luchtdebiet 150 m3/h
Max. luchtdebiet
- standaardunit
- gedeeltelijk geïntegreerde unit

850 m3/h
800 m3/h
Opgenomen vermogen met en zonder waterverwarmingselement 2,5 A - 575 W
Opgenomen vermogen met elektrisch verwarmingselement 12,9 A - 2975 W
Maximum zekering  16 A 
Stroomvoorziening 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz 
Max. lekstroom         6 mA 
Gewicht incl. waterverwarmingselement HW308SE
- standaardunit
- gedeeltelijk geïntegreerde unit

185 kg 
203 kg
Kanaalaansluiting  Ø 315 mm 
 HW, Aansluitmaat 2 x DN15 (½")
Modulerende bypass Ja (standaard)
Filterklasse, afvoerluchtfilter ePM10 60% (M5)
Filterklasse, buitenluchtfilter ePM1 55% (F7)
Filterklasse, voorfilter, buitenlucht Coarse 60% (G4)

 

Capaciteitbereiken

Capaciteitbereiken, VEX308

Voor een berekening aan de hand van uw omstandigheden verwijzen wij naar ons berekeningsprogramma VEX308-Selector.

Thermisch rendement

VEX308

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX308 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet

stiblet streg Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH - buitenlucht = -10°C/50 RH.
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
stiblet prikket streg Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH - buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 0,8
tyk streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH - buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0

 

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:

Toevoerlucht = 0,8 en 1,0
Afvoerlucht
Geluidsgegevens

Geluidsgegevens, VEX308

RD13362

- Uitgangspunten voor geluidsmetingen:

Lp(A)ref = geluidsdrukniveau in referentieruimte met nagalmtijd T = 0,6 s.

Voor de berekening van geluidsgegevens verwijzen wij naar ons berekeningsprogramma VEX308-Selector.

Doelschema

Doelschema, VEX308

Standaardunit

RD13098

Gedeeltelijk geïntegreerde unit

RD13445


Vereiste ruimte

Met het oog op het functioneren en onderhoud van de VEX308 dient er een vrije ruimte te zijn rondom de unit.

De VEX308 mag niet dichter bij de wand of inventaris worden geplaatst dan 500 mm aan weerszijden en er moet een vrije ruimte zijn onder de unit van 850 mm om onderhoud mogelijk te maken.

VEX308 plads i rummet

 

Bij het installeren van een gedeeltelijk geïntegreerde unit dient vrije toegang tot de kast met het automatische regelsysteem gewaarborgd te worden.

Toebehoren

Toebehoren, VEX308

Een kant-en-klare pakketoplossing is beschikbaar, maar het is ook mogelijk om de VEX308 af te stemmen op de specifieke behoeften van uw project.

Neem contact op met EXHAUSTO voor wensen die hier niet worden vermeld.

Artikelnr. Beschrijving
HW308SE Ingebouwde waterverwarmer, SMALL incl. MVM-motorklep en LSR308-afsluitklep
HW308LE Ingebouwde waterverwarmer, LARGE incl. MVM-motorklep en LSR308-afsluitklep
HE308SE Ingebouwde elektrische waterverwarmer, SMALL 2,4 kW
SBD Rookdetector gemonteerde in de buitenlucht
CONPUMP Condenswaterpomp
LS31524 Een afsluitklep (Ø315 mm) wordt toegepast bij loodrechte afblaasvoorziening
YGC315ALU Rooster voor buitenmuur (Ø315 mm) van aluminium
FP308E360M Afvoerluchtfilter ePM10 60% (M5)
FP308F7 Buitenluchtfilter ePM1 55% (F7)
FP308C60S Voorfilter, buitenlucht - filterklasse Coarse 60% (G4)

VEX308 tilbehør

Luchtsnelheid

Luchtsnelheid, VEX308

De tekening toont waar de luchtsnelheid is teruggelopen tot ca. 0,2 m/s (L0,2) bij verschillende luchtdebieten.

VEX308 airspeed in room

PIR-sensor

PIR-sensor, VEX308

PIR-B, ingebouwde PIR-sensor (toebehoren)

De VEX308 en de gedeeltelijk geïntegreerde uitvoering van de VEX308 kunnen worden geleverd met een ingebouwde PIR-sensor die bewegingen in de ruimte detecteert en de ventilatie automatisch start. 

Bereik

De tekening toont het bereik van de PIR-sensor

VEX308 PIR sensor in room

Alles over VEX308 toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier