DEX3090

Technische gegevens

DEX3090 – Decentrale WTW-unit

Technische gegevens

  DEX3090

ERP-luchtdebiet (ECO-design) [m³/h]

900
Minimaal luchtdebiet [m³/h]  150
Hoogte (mm) 500
Breedte (mm)
2.206
Diepte (mm)
1.121
Oppervlakte [m²] 1,24
Ventilator/Motor EC-motor IE5
Warmteterugwinnings-
technologie

Tegenstroomwisselaar

Temperatuur efficiëntie (EN308)  ∼ 81% (@900 m³/h)

Gewicht
Standaard [kg]
Gedeeltelijk plafond inbouw [kg]

220
245
Filter, toevoerlucht  Standaard: ePM1 55% (F7)
Filter, afvoerlucht Standard:  ePM10 60% (M5)
Filterselectie

Voorfilter ISO Coarse 85% (G4), ePM10 60% (M5)
ePM1 55% (F7), ePM1 80% (F9)

Corrosieklasse (ISO12944 Corrosie)
Corrosieklasse C4
Automatisch regelsysteem Geïntegreerd EXcon-regelsysteem

 

Elektrische gegevens:

Model Verwarmings-/koelelement Elektrische voeding Vermogen Max. fasestroom
DEX3090 Geen 1 x 230 V+N+PE
~ 50/60Hz
0,7 kW 3,1 A
DEX3090 Waterverwarmingselement 1 x 230 V+N+PE
~ 50/60Hz
0,7 kW 3,1 A
DEX3090 HE1:
Elektrisch verwarmingselement
2,5 kW
1 x 230 V+N+PE
~ 50/60Hz
3,2 kW 13,7 A
DEX3090 HE2:
Elektrisch verwarmingselement
6,0 kW
3 x 400 V+N+PE
~ 50/60Hz
6,9 kW 5,8 A
Thermisch rendement

Thermisch rendement, DEX3090

Het thermisch rendement en in mindere mate de SFP/SEL-waarden voor een specifieke unit zijn nauw verbonden met de warmtewisselaar zelf en zijn afhankelijk van het merk. Aangezien leveranciers soms kunnen wisselen, kunnen er kleine wijzigingen optreden in de technische gegevens. Daarom is het altijd raadzaam een berekening uit te voeren voor het betreffende project in ons berekeningsprogramma EXselectPRO.

Thermisch rendement-DEX3090
De curve is ter indicatie, maar het verdient aanbeveling voor elk specifiek project een berekening uit te voeren met het berekeningsprogramma EXselectPRO.

vette lijn
Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0

Berekening 

Het thermisch rendement wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:


t2,1
t2,2
t1,1
=
=
=
Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
Temperatuur van toevoerlucht
Temperatuur van afvoerlucht

Het thermisch rendement wordt vermeld volgens EN308, bij droge warmteterugwinning, en stijgt bij condensatie.

Maatschets

DEX3090, maatschetsen

Maatschets, DEX3090 – standaard

DEX3090-Dimensions

 

Maatschets, DEX3090 – gedeeltelijk plafond inbouw

 

Maatschets, DEX3090 - met plenum voor extra zijaansluiting

Dimensions-DEX3090-med-conbox

Alles over DEX3090 toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier