VEX350/VEX360/VEX370 Compactunits

Bekijk een animatie van de unieke luchtwegen bij gebruik in de winter, in de zomer, ontdooien en koudeterugwinning

VEX350 360 flash preview

 

Algemeen

VEX350/VEX360/VEX370 Compactunits

De VEX350/360/370 is een serie ventilatie-units met tegenstroomwisselaar en capaciteit voor luchtdebieten tot maar liefst 9.200 m³/h.

Ze zijn zo ontworpen dat een maximaal thermisch rendement verkregen wordt plus een zeer laag SFP-getal. Meer informatie over de grote energiebesparingen die mogelijk zijn, vindt u onder Unieke luchttrajecten.

Modulaire opbouw

De VEX350/360 heeft een modulaire constructie. Dit heeft als voordeel dat hij door een deuropening van 900 x 2000 mm kan worden vervoerd en hij wordt daarom in secties gescheiden geleverd. Bovendien zijn de units beschikbaar in een SPLIT-uitvoering, als er niet voldoende ruimte is voor intern transport in secties.

VEX360 split med løftevogn 

De VEX370 heeft ook een modulaire opbouw en is beschikbaar in twee verschillende SPLIT-uitvoeringen.

 

Bij de SPLIT 1-uitvoering worden ventilatorsecties, klaar voor gebruik, geleverd, maar de warmwisselaarsectie is niet vast samengevoegd en kan ter plaatse worden gescheiden in twee secties zodat alle 4 de secties door een deuropening van 900 x 2000 mm vervoerd kunnen worden.

RD13537

Wanneer intern transport door kleinere openingen vereist is, is de VEX370 ook beschikbaar in een SPLIT 2-uitvoering. De gehele unit wordt dan zonder vaste verbindingen geleverd en hij kan voor intern transport geheel in delen worden gescheiden om daarna ter plaatse door bevoegd personeel te worden geassembleerd.

VEX370 Split 2

Meer mogelijkheden

De constructie is bijzonder flexibel. Alle units zijn beschikbaar in een LEFT- of RIGHT-uitvoering met de toevoer- en afvoeraansluitingen op het kopeinde of bovenop de unit.

De unit zijn tevens leverbaar in buitenshuisuitvoeringen. Ze hebben dan een dak dat bescherming biedt tegen weersinvloeden.

Bedrijfsomgeving

De VEX-units van EXHAUSTO zijn in het algemeen bestemd voor toepassing in comfortventilatie, d.w.z. voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden.

Als er behoefte is aan een ventilatieoplossing voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld wegens bevochtiging, adviseren wij de oplossing ter controle door te rekenen met behulp van een van onze berekeningsprogramma's. Als uit de berekening blijkt dat het risico bestaat van condensatie achter de warmtewisselaar, moet worden nagegaan of de gebruiksomstandigheden kunnen worden aangepast of dat verdere aanpassing van de unit vereist is om het condensaat af te kunnen voeren. Dit is primair van toepassing op de VEX100CF.

Neem voor advies hierover contact op met EXHAUSTO.

 
Capaciteit

Capaciteit:

Hieronder wordt aangegeven welke capaciteitsbereiken de specifieke VEX-grootten dekken. Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's.

capaciteitsbereiken-VEX350-360-370


Unieke luchttrajecten

VEX350/VEX360/VEX370

De units zijn dusdanig ontworpen dat de lucht in overgangsperioden en bij gebruik in de zomer via een bypass voorbij de warmtewisselaar kan worden geleid, wanneer er weinig of geen behoefte is aan warmteterugwinning. Er is een bypass aan zowel de afvoerlucht- als de toevoerluchtzijde. De afvoerlucht en buitenlucht worden zowel bij gebruik in de zomer als in de winter gefiltreerd.

Bij zomerstand zonder warmte-/koelingterugwinning worden zowel de buitenlucht als de afblaaslucht buiten om de warmtewisselaar gevoerd. Hierdoor wordt het interne drukverlies verlaagd en de installatie verbruikt minder stroom voor de ventilatoren en krijgt een werkt met gereduceerde SFP-waarde. Als er in het automatische regelsysteem EXact2 voor koudeterugwinning is gekozen, worden beide luchtstromen zowel in de zomer- als de winterstand door de warmtewisselaar heen geleid.

RD12778

In de winterstand met warmteterugwinning wordt de afvoerlucht van bovenaf verticaal door de tegenstroomwisselaar geleid, samen met mogelijk aanwezig condenswater. De buitenlucht wordt van beneden af in een tegenstroom door de warmtewisselaar gevoerd.

RD12777

 

Energie- en SFP-berekeningen

RD12863

In het voorbeeld wordt het specifieke stroomverbruik van 2000 J/m verlaagd 3tot 1823 J/m3gemiddeld over het gehele jaar. Het gemiddelde specifieke elektriciteitsverbruik kan worden gebruikt voor het berekenen van het energiekader. De vermindering correspondeert met een besparing van ca. 9%, een niet onaanzienlijke besparing dus. Ook in dit geval is de berekening in hoge mate afhankelijk van de omstandigheden en dient voor specifieke situaties te worden berekend met behulp van het productselectieprogramma EXselect.

In het bovenstaande voorbeeld voor woningventilatie waren de omstandigheden als volgt:

Afvoerluchttemperatuur/luchtvochtigheid: 22°C/33% RH
Gewenste temperatuur toevoerlucht: 20°C
Thermisch rendement: 80%
Koudeterugwinning: actief

Energieberekeningen zijn in hoge mate afhankelijk van de actuele situatie, zoals de verwachte temperatuur van de afvoerlucht en de gewenste temperatuur van de toevoerlucht. Het energieverbruik voor ontdooien is erg afhankelijk van de luchtvochtigheid. In woningen begint de bevriezing van de warmtewisselaars bij een buitentemperatuur van -4°C tot -6°C, terwijl er in kantoren normaal geen ijsvorming optreedt.

Om het energieverbruik voor het ontdooien tot een minimum te beperken is het belangrijk dat ijsvorming ontdekt wordt via een drukverliesmeting over de warmtewisselaar, zoals gebeurt bij de VEX350/VEX360.

Constructie

VEX350/VEX360/VEX370

De compactunits zijn geconstrueerd overeenkomstig de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat ze makkelijk te onderhouden zijn en dat er geen schimmels of andere bacteriën ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. Meer informatie over certificaten vindt u verderop op de pagina.


Kasten

 
Kabinet_VEX200 

De kasten zijn gemaakt van Aluzink AZ185, klasse C4, volgens EN/ISO 12 944-2 en geïsoleerd met 50 mm mineraalwol. Dit zorgt voor een laag geluidsniveau in de omgeving en op de plaats van installatie.

Het paneelontwerp beperkt de vorming van koudebruggen in de unit tot een minimum.

  

Motorsecties

 

EC-motor_MC

De motorsecties zijn met trillingsdempers gemonteerd, wat betekent dat er minder ruis en trillingen in de kanalen is en dat toepassing van flexibele verbindingen tussen de unit en het kanaalsysteem niet nodig is.

De motorsecties kunnen worden uitgetrokken voor eenvoudige service en onderhoud.

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de eisen van de EcoDesign-richtlijn.


Waaier

 

EXstream performance

De unit is voorzien van de EXstream-waaier van EXHAUSTO, een van de beste waaiers op de markt wat betreft laag energieverbruik en geluidsniveau.

Het toerental van de waaier en het aantal schoepen zijn geoptimaliseerd zodat de frequentie van het door de schoepen geproduceerde geluid binnen de 500 Hz-band ligt. Dit houdt in dat er minder of kleinere geluiddempers vereist zijn dan anders, aangezien het goedkoper is om geluid te dempen bij 500 Hz dan bij 125/250 Hz, waar de frequentie van het schoepengeluid normaal ligt.AHUC - Mainboard

 

EXact2

De goed toegankelijke aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar en automatische zekeringen zorgt voor eenvoudige toegang voor het maken van aansluitingen en afstellingen. 

Filters

 
Pose og kassefiltre

De VEX350-360-370-serie is leverbaar met panelfilters en zakfilters.

Panelfilters: Grof 85% (M5) of ePM1 55% (F7)
Zakfilters: ePM10 60% (M5) of ePM1 60% (F7)

 


Montageframe

 
 

Standaard wordt een montageframe meegeleverd, met voeten die 130 - 160 mm in de hoogte verstelbaar zijn.

De uit wordt aan de onderkant gemonteerd met behulp van het frame of aan de bovenkant met beugels.


Energie

VEX350/VEX360/VEX370 Energie-efficiënte ventilatie

Om het drukverlies zo laag mogelijk te houden, is er bij het ontwerpen van de units alles aan gedaan om de lucht zo soepel mogelijk door de units te laten stromen.


Tegenstroomwisselaar

 
 
 

De tegenstroomwisselaars zijn van aluminium en de luchtstromen zijn volledig van elkaar gescheiden. Ze zijn dusdanig geconstrueerd dat de verhouding tussen warmteterugwinning en drukverlies optimaal is.
Dit betekent dat een zeer hoog thermisch rendement bij een laag energieverbruik gerealiseerd wordt. Er zijn 4 tegenstroomwisselaars in VEX350/VEX360 en 6 tegenstroomwisselaars in de VEX370.

- Rendement zonder condensatie: 80 - 85%
- Rendement met condensatie: tot 90%

Gewicht:
- VEX350: 4 stuks à 13,5 kg
- VEX360: 4 stuks à 19,0 kg
- VEX370: 6 stuks à 19,0 kgEC-motoren

 
 
EC-motor_MC Door de technologisch hoogstaande EC-motoren te combineren met de motorcontroller van EXHAUSTO wordt een zeer laag energieverbruik gerealiseerd en met de EXstream-waaier wordt bovendien een hoog rendement gehaald.
 

Energielabel

 
 
energilabel
Met behulp van EXHAUSTO's berekeningsprogramma's is het mogelijk om een energielabel aan te maken, waaruit de energieklasse van de unit onder de gedefinieerde gebruiksomstandigheden blijkt.

Unieke vorstbeveiliging

VEX350/VEX360/VEX370 Innovatieve detectie van ijsvorming en ontdooifunctie

De constructie van de VEX350/VEX360/VEX370 zorgt dat er 's winters een zeer hoog thermisch rendement wordt behaald en 's zomers een aanzienlijke vermindering van het specifieke elektriciteitsverbruik voor de luchtverplaatsing.

Bypassconstructie

Dit komt door de unieke constructie met een bypass voor zowel de afvoerlucht als de toevoerlucht. De afvoerlucht en toevoerlucht worden hierbij beide voorbij de warmtewisselaar geleid als er geen behoefte is aan warmteterugwinning. Het inwendige drukverlies wordt beperkt, het toerental van de ventilatoren wordt verlaagd en er wordt bespaard op de stroom die nodig is voor de ventilator (het specifieke elektriciteitsverbruik voor luchtverplaatsing).

Bij gebruik in de winter worden zowel de afvoerlucht als de toevoerlucht door de warmtewisselaar geleid. Bij gebruik in de zomer worden beide luchtstromen om de warmtewisselaar heen geleid en in overgangsperioden worden beide luchtstromen zo gemoduleerd dat de gewenste inblaastemperatuur gerealiseerd wordt. De afvoerlucht en buitenlucht worden zowel bij gebruik in de zomer als in de winter gefiltreerd.

De afvoerlucht wordt van bovenaf de warmtewisselaar in geleid, zodat de afvoerlucht en het mogelijk aanwezige condenswater samen verticaal omlaag door de warmtewisselaar gevoerd worden (wat voor de stabielste werkomstandigheden zorgt) terwijl de buitenlucht opwaarts in een tegenstroom door de warmtewisselaar wordt geleid, waardoor het zeer hoge thermisch rendement wordt behaald.

 
Bescherming tegen ijsvorming
In alle warmteterugwinningssystemen bestaat het risico van ijsvorming en er zijn vele parameters die de situatie beïnvloeden. De belangrijkste zijn:
- hoog thermisch rendement
- hoog vochtgehalte in de afgezogen lucht
- lage buitentemperatuur

Als de afgezogen lucht zijn energie afgeeft (wordt afgekoeld), condenseert het vocht en ontstaan er waterdruppels, die uit de wisselaar vloeien. Om te zorgen dat het drukverlies laag is en om het risico van ijsvorming tot een minimum te beperken, zijn de VEX350/VEX360 zo ontworpen dat het condenswater en de afgezogen lucht samen omlaagdoor de wisselaar geleid worden. Door het hoge rendement wordt het in de wisselaar plaatselijk zeer koud en op sommige plaatsen kan het water tot ijs bevriezen en de doorstroming van de afvoerlucht blokkeren.

De rijpvorming wordt ontdekt door het drukverlies over de warmtewisselaar te meten. Bij een lage vochtigheid in de afzuiglucht, bv. van kantoren, kan de temperatuur onder 0°C komen zonder dat er rijp gevormd wordt. Dit houdt in dat er alleen wordt ontdooid als er inderdaad sprake is van ijsvorming! Dus geen overbodig ontdooien en verspillen van energie.

Wanneer/indien de rijpvorming in de tegenstroomwisselaar begint en het drukverlies over de wisselaar groter wordt, start de ontdooifunctie. De functie is afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals blijkt uit het bovenstaande voorbeeld. De methoden worden uitvoeriger beschreven in de handleiding van de units.

Geluidsniveau

Geluidsniveau, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

De VEX-units VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 zijn extreem geluidsarm, met een aanzienlijk lager geluidsniveau dan overeenkomstige producten op de markt.

Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's..

Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat

De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.

De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden verkregen via tests in werkelijke situaties.

Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent. 

  Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:


Stijfheid van de unit: 
D2(M)
  Dichtheid bij -400 Pa: 
L1 (M)
  Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
  Lekkage filterbypas
F9
  Isolatieklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Koudebrugklasse:
TB3 (M)
Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn. 

VDI 6022 - Duitse hygiënenorm

EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI 6022.

VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.

  Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met een waterslot.

Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

 
Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI 6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.


EcoDesign

EcoDesign - EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties.

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign onder Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze selectieprogramma's, waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.


Koel- en verwarmingsbatterijen

VEX350/VEX360/VEX370

De volgende koel- en verwarmingselementen zijn beschikbaar voor de VEX350/VEX360/VEX370:


Waterverwarmingselementen - HW

HCW firkantet kanal

Niet geïsoleerd extern waterverwarmingselement. Een flexibele oplossing waarbij het verwarmingselement geïnstalleerd kan worden op een plaats met een goede warmwatertoevoer. Dit wil zeggen dat het element bijvoorbeeld binnenshuis en de unit buitenshuis geïnstalleerd kunnen worden.

Meer informatie over het verwarmingselement vindt u onder koel- en verwarmingselementen.


Geïntegreerd waterverwarmings-
element HCW-I     

Alleen voor de VEX370
VEX370 IHCW part

Geïsoleerd, geïntegreerd waterverwarmingselement voor de VEX370. Deze oplossing is ontwikkeld als de VEX-unit met 50 mm isolatie en wordt gemonteerd op de toevoerluchtsectie geleverd, maar hij kan eenvoudig voor intern transport worden gedemonteerd. De voordelen zijn bovendien:

  • een soepele oplossing zonder drukverlies in verloopstukken
  • plaatsbesparend in techniekruimte
  • bij uitstek geschikt voor plaatsing buitenshuis. 

Elektrische verwarmingselementen - HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Niet geïsoleerd, extern elektrisch verwarmingselement. Een flexibele oplossing waarbij het elektrische verwarmingselement op de meest geschikte plaats geïnstalleerd kan worden. Dit wil zeggen dat het element bijvoorbeeld binnenshuis en de unit buitenshuis geïnstalleerd kunnen worden.

Het elektrische verwarmingselement is standaard voor de VEX350/VEX360, voor de VEX370 is hij op aanvraag leverbaar.

Meer informatie over het verwarmingselement vindt u onder koel- en verwarmingselementen

.

Koelelement (water) - CW 

 
CCW firkantet studs Koelelement - beschikbaar met en zonder isolatie. Kan overal in het ventilatiesysteem geplaatst worden.

Meer informatie over het koelelement vindt u onder koel- en verwarmingselementen  


 

Koelelement/verwarmingselement - DX

 
DX cooling 150100 Niet geïsoleerd extern element dat als verdamper (koelelement) en als condensator (verwarmingselement) toegepast kan worden.

Meer informatie over DC-koelelementen vindt u onder koel- en verwarmingselementen.


SPLIT-versie

De VEX350-360-370H is op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie

Bij sommige projecten kunnen de plaatselijke omstandigheden het interne transport van de unit moeilijk of onmogelijk maken. De VEX350-360-370H is daarom op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie Dit betekent dat de unit zoals gebruikelijk in de fabriek wordt gebouwd en getest, alleen zonder verbindingen. De unit kan daarom eenvoudig op de plaats van installatie worden gescheiden, in afzonderlijke delen naar binnen worden gebracht, geassembleerd, samengevoegd en in bedrijf worden gesteld.

De onderstaande tabel toont de afmetingen van de grootste individuele sectie (tegenstroomwisselaar) en het grootste kastgedeelte, zodat u gemakkelijk kunt beoordelen of de beschikbare ruimte voldoende is voor intern transport.

Onderdeel Afmetingen VEX350H VEX360H VEX370H
Tegenstroomwisselaar Hoogte (mm) 620 620 620
Lengte (mm) 395 395 395
Diepte (mm) 450 600 600
Gewicht (kg)
13,5 19 19
Grootste kastgedeelte Hoogte (mm) 1600 1600 1600
Breedte (mm)
826 826 800
Diepte (mm) 945 945 1400
Motorsectie Gewicht (kg)  2 x 26 2 x 32 2 x 40
         

VEX350360 Split

VEX350-360 in SPLIT-uitvoering


Toebehoren

VEX350/VEX360/VEX370

Voor de VEX350/VEX360/VEX370 zijn vele toebehoren beschikbaar


Afsluitklep - LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Afsluitkleppen zijn beschikbaar met of zonder veerteruggang, voor de binnenshuis- en buitenshuisuitvoeringen.

Buitenshuisuitvoering

 
 
VEX360OD 150100

De kast is met 50 mm mineraalwol geïsoleerd.

Voor plaatsing buitenshuis wordt de unit geleverd met dak waarbij de kabels onder het dak aan weerszijden naar buiten en aan de achterzijde van de unit getrokken kunnen worden.

Voor units die buitenshuis geïnstalleerd worden, adviseren we een extra bevestiging, zoals beschreven in de handleiding '3002644 VEX Outdoor'.


Waterslot

EXHAUSTO biedt ook een waterslot voor de condensafvoer van de unit in de afmeting DN32.

SIPHONUP (onderdruk) voor aansluiting op de condensafvoer van de unit.
SIPHONOP (overdruk) voor aansluiting op eventueel aanwezig koelelement in het toevoerluchtkanaal.

De SIPHONHE02-hittedraad kan worden besteld om het waterslot en de afvoer roestvrij te houden. De hittedraad is gemonteerd in een thermostaat die voor een laag stroomverbruik zorgt.


 

Alles over VEX350/VEX360/VEX370 Compactunits toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Teaser ecodesign

De Ecodesign-richtlijn

De VEX-units en ventilatoren van EXHAUSTO voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn.

Les hier meer over Ecodesign