VEX360H

Technische gegevens

VEX360H

Unitgegevens:
Min. luchtdebiet 780 m³/h
Max. luchtdebiet 5.420 m³/h
Opgenomen vermogen 5,0 kW
Stroomvoorziening 3 x 400 V + N + PE∼50 Hz
Max. fasestroom 18,0 A (het stroomverbruik wordt van 2 fasen afgenomen en is niet sinusvormig)
Max. nulstroom 23,5 A (stroom voor dimensioneren)
 
Gewicht bedrijfsklare unit 702 kg
Gewicht van unit voor intern transport 310 kg warmtewisselaarsectie
156 kg ventilatorsectie (2 st)
80 kg montageframe

Omgevingstemperatuur (in bedrijf)

Bij temperaturen lager dan -25 ˚C (en montage buiten) adviseren wij een thermostaatgestuurd verwarmingselement in het kastje van het automatische regelsysteem te gebruiken.

-30°C....+50°C 
 
Gegevens voor motor en motorregeling (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
volgens IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spanning ingang 1 x 230 V
Overstroombeveiliging Ingebouwd
Regeling Variabel via motorsturing (MC)
Regelsignaal met automatisch regelsysteem Modbus
Regelsignaal met andere regeltechniek 0 - 10 V DC
Mediumtemperatuur (lucht) -40°C....+40°C

Ventilatorgegevens  
Max. totaal rendement (A-D) 57,1%
ECO Meetopstelling (A-D) A
Rendementseisen 62N (2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 67,2N

 

Motorgegevens (optimaal werkingspunt)
EC-motor Met motor-controller (VSD)
Opgenomen vermogen 2,359 kW
Luchtdebiet 4551 m3/h
Totaaldruk 1065 Pa
Tpm in optimaal werkingspunt 3078

 

Uitgangspunten:
- Densiteit = 1,2 kg/m3
- Drukverhouding < 1,11
- Overige punten vergeleken EC327/2011 (zie de handleiding van het product)


 
 
Capaciteitscurven

VEX360H

 

VEX360H - 100% warmteterugwinning (gebruik in de winter)
 

VEX360 kapacitetskurve uden bypass

Capaciteitscurve met panelfilter Grof 85% of zakfilter ePM10 60% (M5)
SFP-curve
Werklijnen
A: Drukverliestoeslag met panelfilter ePM1 55% of zakfilter ePM1 60% (F7)
B: Drukverliestoeslag voor verwarmings-/koelelement
 

VEX360H - 0% warmteterugwinning (gebruik in de zomer)
 

VEX360 kapacitetskurve med bypass

Capaciteitscurve met panelfilter Grof 85% of zakfilter ePM10 60% (M5)
SFP-curve
Werklijnen
A: Drukverliestoeslag met panelfilter ePM1 55% of zakfilter ePM1 60% (F7)
B: Drukverliestoeslag voor verwarmings-/koelelement

 

Zie voor het berekenen van capaciteitsgegevens de productselectieprogramma's Quickselect en EXselect.

Het totale energieverbruik is gelijkmatig verdeeld over de afvoerlucht- en toevoerluchtventilatoren.

Opgenomen vermogen voor de VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv(m3/s)

Thermisch rendement

VEX360H

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX360 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet

stiplet streg
Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH
Buitenlucht = -10°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 0,8
fed streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 1,0

Berekening

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:


t2,1 = Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
t2,2 = Temperatuur van toevoerlucht
t1,1 = Temperatuur van afvoerlucht
Geluidsgegevens

VEX360H

 

VEX360H LWA1- Aanzuigzijde
 

VEX360 lydkurve sugeside

 

VEX360H LWA2- Drukzijde
 

VEX360 lydkurve trykside

 

VEX360H LWA3- Omgeving
 

VEX360 lydkurve omgivelser

  

Geluidsdrukniveau
Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht):
LW1= LWA1+ KW
LWA1aflezen

Geluidsdrukniveau
Drukzijde (toevoerlucht/afblaaslucht):
LW2= LWA2+ KW
LWA2aflezen

Geluidsdrukniveau
Omgeving:
LW3= LWA3+ KW
LWA3aflezen

Geluidsdrukniveau op 1 m afstand
Omgeving:
LPa3= LWA3+ KPa
LWA3aflezen

 

 

  KW(dB) KPa
dB(A)Hz Bereiken 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I -6 -8 -12 3 -7 -15 -22 -35
II 0 -1 2 1 -6 -12 -23 -32
LW2 I -7 -9 -11 -1 -5 -9 -15 -25
II -4 -5 0 -3 -4 -8 -16 -23
LW3 I 17 5 2 0 -8 -14 -20 -27 -18
II 15 3 7 -5 -10 -17 -22 -25 -18

Meetopstelling 

Illustration lydeffektivitet VEX350360

Voor uitgangspunten voor geluidsgegevens, zie koppeling rechterzijde Voor de berekening van geluidsgegevens verwijzen wij naar ons productkeuzeprogramma.
Maatschetsen

VEX360H

 

VEX360H - LEFT

 

VEX360H målskitse left

1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

 
Alle afmetingen zijn in mm.

1) Zorg voor een serviceafstand aan de voorzijde van de unit die overeenkomt met de diepte ervan
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte boven de unit voor servicedoeleinden

Voor het naar binnen brengen van de wisselaarsectie is het mogelijk de deuren te demonteren zodat de sectie door een opening van 900 x 2000 mm naar binnen kan.

 

VEX360H - RIGHT

 

VEX360H målskitse right

1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

Alle afmetingen zijn in mm.

1) Zorg voor een serviceafstand aan de voorzijde van de unit die overeenkomt met de diepte ervan
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte boven de unit voor servicedoeleinden

Voor het naar binnen brengen van de wisselaarsectie is het mogelijk de deuren te demonteren zodat de sectie door een opening van 900 x 2000 mm naar binnen kan.

Uitvoering met dak voor installatie buitenshuis

Bij installatie buitenshuis moet de unit op de aangewezen punten worden bevestigd. Zie de handleiding.

VEX360H split skitse

 

Condensafvoer

De condensafvoer (DN32) kan in alle 4 richtingen naar buiten geleid worden. EXHAUSTO levert als toebehoren een compleet waterslot en warmtekabels voor de afvoer.
(Afvoerleidingen voor het condenswater worden niet door EXHAUSTO geleverd)

RD12814

==== Mogelijke trajecten

SPLIT-unit

VEX360H

Als de VEX360 moet worden vervoerd door doorgangen die te nauw zijn voor transport in secties, kan de unit worden besteld in een SPLIT-uitvoering.

De unit wordt dan compleet geleverd, maar niet volledig geassembleerd, zodat de unit weer bij aankomst gescheiden kan worden voor intern vervoer om hem daarna weer op de plaats van installatie samen te voegen.

Dit werk moet worden uitgevoerd door een door EXHAUSTO erkende onderhoudsmonteur.

VEX350360 Split

Koel- en verwarmingselementen

De volgende koel- en verwarmingselementen zijn geschikt voor de VEX350/360

Type Model
Elektrisch verwarmingselement HE  HE05x08 - 3 grootten 9/12/15 kW
Waterverwarmingselement HW HW050x080
HW070x080
Koelelement CW (water)  CW050x080I
CW065x100U
Koelelement-/verwarmingselement DX DX050x080

Alles over VEX360H toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier