VEX340H

Technische gegevens

VEX340H

Unitgegevens:
Min. luchtdebiet 330 m³/h
Max. luchtdebiet 2.450 m³/h
Opgenomen vermogen 1,8 kW
Stroomvoorziening 1 x 230 V + N + PE ∼ 50 Hz
Max. fasestroom 12,5 A (stroomverbruik is niet sinusvormig)
 
Gewicht bedrijfsklare unit 450 kg
Gewicht van unit voor intern transport 284 kg (excl. deuren, ventilatorunits, bypass-sectie, tegenstroomwisselaars en filters)

Omgevingstemperatuur (in bedrijf)

Bij temperaturen lager dan -25 ˚C (en montage buiten) adviseren wij een thermostaatgestuurd verwarmingselement in het kastje van het automatische regelsysteem te gebruiken. 

-30°C....+50°C 
  
Gegevens voor motor en motorregeling (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse
volgens IEC TS 60034-30-2
IE5 (Ultra Premium Efficiency)
Spanning ingang 1 x 230 V
Overstroombeveiliging Ingebouwd
Regeling Variabel via motorsturing (MC)
Regelsignaal met automatisch regelsysteem Modbus
Regelsignaal met andere regeltechniek 0 - 10 V DC
Mediumtemperatuur (lucht) -40°C....+40°C


Ventilatorgegevens  
Max. totaal rendement (A-D) 58,1%
ECO Meetopstelling (A-D) A
Rendementseisen 62N (2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 76,2N

Motorgegevens (optimaal werkingspunt)
EC-motor Met motor-controller (VSD)
Opgenomen vermogen 0,674 kW
Luchtdebiet 2286 m3/h
Totaaldruk 617 Pa
Tpm in optimaal werkingspunt 2886

Uitgangspunten:
- Densiteit = 1,2 kg/m3
- Drukverhouding < 1,11
- Overige punten vergeleken EC327/2011 (zie de handleiding van het product)


Capaciteitscurven

VEX340H

 

VEX340 kapacitetskurve

Capaciteitscurve met Grof 85% filter (M5)
SFP-curve
Werklijnen
A = Drukverliestoeslag met ePM​1 55% filter (F7)
B = Drukverliestoeslag met HCE/HCW 
C =   Drukverliestoeslag met CCW 

 

Zie voor het berekenen van capaciteitsgegevens de productselectieprogramma's Quickselect en EXselect.

Het totale energieverbruik is gelijkmatig verdeeld over de afvoerlucht- en toevoerluchtventilatoren.

Opgenomen vermogen voor de VEX: P1(W) = SFP (J/m3) x qv(m3/s).

Thermisch rendement

VEX340H

Temperaturverkningsgraden och i mindre utsträckning (SFP/SEL-värdena) för en viss enhet är nära relaterad till värmeväxlaren och beror på märke. Eftersom vi ibland byter leverantör kan det finnas mindre skillnader i tekniska data och därför rekommenderar vi att det alltid görs en beräkning på projektet med hjälp av vårt beräkningsprogram EXselect.

VEX340 temperaturvirkningsgrad
Kurvan är vägledande och vi rekommenderar att det görs en beräkning med beräkningsprogrammet EXselect för det enskilda projektet

stiplet streg
Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH
Buitenlucht = -10°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 0,8
fed streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 1,0

Berekening

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:


t2,1 = Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
t2,2 = Temperatuur van toevoerlucht
t1,1 = Temperatuur van afvoerlucht
Geluidsgegevens

VEX340H

VEX340H LWA1- Aanzuigzijde

VEX340 lydkurve sugeside


VEX340H LWA2- Drukzijde

VEX340 lydkurve trykside


 

VEX340H LWA3- Omgeving

VEX340 lydkurve omgivelser

Geluidsdrukniveau
Aanzuigzijde (buitenlucht/afvoerlucht):
LW1= LWA1+ KW
LWA1aflezen

Geluidsdrukniveau
Drukzijde (toevoerlucht/afblaaslucht):
LW2= LWA2+ KW
LWA2aflezen

Geluidsdrukniveau
Omgeving:
LW3= LWA3+ KW
LWA3aflezen

Geluidsdrukniveau op 1 m afstand
Omgeving:
LPa3= LWA3+ KPa
LWA3aflezen

 

 

KW(dB) KPA
dB(A)

Hz Bereiken 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
LW1 I 18 8 -11 1 -12 -20 -25 -32
II 21 11 -1 -2 -11 -21 -27 -21
III 24 14 -6 -8 -17 -24 -21 -14
LW2 I -1 -5 -5 -2 -5 -7 -15 -27
II 8 1 4 -6 -6 -8 -18 -23
III 18 8 0 -6 -5 -9 -21 -18
LW3 I 20 13 1 -6 -8 -12 -17 -21 -15
II 18 12 5 -5 -10 -13 -15 -12 -15
III 13 9 0 3 -10 -12 -11 -9 -15

Meetopstelling 

VEX340 lydeffektivitet

 

VEX340 lyd til omgivelser

Voor uitgangspunten voor geluidsgegevens, zie koppeling rechterzijde. Voor de berekening van geluidsgegevens verwijzen wij naar ons productkeuzeprogramma.
Maatschetsen

VEX340H

 

VEX340H, LEFT

RD12598

1) Bewaar vóór de unit een werkafstand die overeenkomt met de diepte van de unit
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden

 

VEX340H, RIGHT

RD12387

1) Bewaar vóór de unit een werkafstand die overeenkomt met de diepte van de unit
2) Bewaar min. 200 mm vrije hoogte voor servicedoeleinden

 

VEX340H-OD voor installatie buitenshuis (toebehoren)

Bij installatie buitenshuis moet de unit op de aangewezen punten worden bevestigd. Zie de handleiding.

VEX340 right målskitse udendørs montage

SPLIT-unit

VEX340H

Als de VEX340 moet worden vervoerd door doorgangen die te nauw zijn, kan de unit worden besteld in een SPLIT-uitvoering.

De unit wordt dan compleet geleverd, maar niet volledig geassembleerd, zodat de unit weer bij aankomst gescheiden kan worden voor intern vervoer om hem daarna weer op de plaats van installatie samen te voegen.

Dit werk moet worden uitgevoerd door een door EXHAUSTO erkende onderhoudsmonteur.

 

VEX340 split

 

Koel- en verwarmingselementen

De volgende koel- en verwarmingselementen zijn geschikt voor de VEX340

Type Model
Elektrisch verwarmingselement HE  HE400
Waterverwarmingselement HW HW400
Koelelement CW (water)  CW400I
CW400U
Koelelement-/verwarmingselement DX DX400U

Alles over VEX340H toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier