VEX350T

Technische gegevens

Technische gegevens, VEX350T

Gegevens unit

Min. luchtdebiet
400 m³/h
Max. luchtdebiet
4.095 m³/h
Opgenomen vermogen 2,7 kW
Stroomvoorziening 1 x 230 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom 13,5 A *
Gewicht
Bedrijfsklare unit 530 kg
Voor intern transport 245 kg **
Gegevens voor motor en motorregeling (MC)
Motortype EC-motor
Motorklasse vlg. IEC TS 60034-30-2 IE4 (Super Premium Efficiency)
Spanning ingang 1 x 230 V
Overstroombeveiliging Ingebouwd
Regeling Variabel via motorsturing (MC)
Regelsignaal Met geïntegreerde automatische regeling:
Modbus
Voor andere regeltechniek:
0-10 V DC

* (het stroomverbruik is niet sinusvormig)
**(zonder deuren, warmtewisselaars en ventilatorunits)

Informatie‐eisen voor ventilatie‐units - ERP

Ventilatorgegevens

 
Max. totaal rendement (A-D) 67,5%
ECO Meetopstelling (A-D) A
Rendementseisen 62N (2015)
ECO Mate van rendement in het optimale werkingspunt 76,7N

Motorgegevens (optimaal werkingspunt)

EC-motor VSD integrated
Opgenomen vermogen 1,34 kW
Luchtdebiet 3.807 m³/h
Totaaldruk 777 Pa
Tpm in optimaal werkingspunt 2.400 RPM

Uitgangspunten:
- Densiteit = 1,2 kg/m3
- Drukverhouding < 1,11
- Overige punten vergeleken EC327/2011 (zie de handleiding van het product)

Filteropties:

Filtratie van toevoerlucht:

Enkelvoudig compactfilter
Dim.: 614 x 850 x 96 mm
Optie: Dubbele filtratie
Dim.: 614 x 850 x 48 mm
 Filterpanel Coarce 65% (G4)  Filterpanel Coarce 65% (G4)
 Filterpanel ePM10 65% (M5)  Filterpanel ePM10 65% (M5)
 Filterpanel ePM1 55% (F7)  Filterpanel ePM1 55% (F7)
 Filterpanel ePM1 80% (F9)  

 

Filtratie van afvoerlucht:

Enkelvoudig compactfilter
Dim.: 614 x 850 x 96 mm
 Filterpanel Coarce 65% (G4)
 Filterpanel ePM10 65% (M5)
 Filterpanel ePM1 55% (F7)

 
Gegevens voor interne koel- en verwarmingselementen

VEX350T

Gegevens voor interne koel- en verwarmingselementen

Elektrisch verwarmingselement (HE)

Klein Groot
Vermogen 12,65 kW 22,76 kW
Min. luchtdebiet 594 m³/u (50 % werwarming)
1.770 m³/u (100 % werwarming)
594 m³/u (0-100 % werwarming)

Elektrische voeding 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz 3 x 400 V + N + PE ~ 50 Hz
Max. fasestroom
18,3 A 32,9 A

Warmwaterelement (HW)

1 leidingrij 2 leidingrijen
Proefdruk 900 kPa 900 kPa
Max. werkdruk 800 kPa 800 kPa
Frontoppervlakte 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Aantal leidingrijen 1 2
Aantal circuits 4 5
Aansluitmaat 28 mm 28 mm
Lamellenafstand 1,4 2,0
Gewicht (zonder vloeistof) 7,0 kg 9,6 kg
Waterinhoud 1,96 l 3,37 l

Koel-/verwarmingselement (CW)

2 leidingrijen
4 leidingrijen
Proefdruk 900 kPa 900 kPa
Max. werkdruk 800 kPa 800 kPa
Frontoppervlakte 645 x 750 mm 645 x 750 mm
Aantal leidingrijen 2 4
Aantal circuits 8 22
Aansluitmaat 28 mm 28 mm
Lamellenafstand 2,0 mm 2,5 mm
Gewicht (zonder vloeistof) 9,7 kg 15,9 kg
Waterinhoud, vloeistof 3,25 l 6,02 l

Koel-/verwarmingselement (DX)


 
Proefdruk 4.500 kPa
Max. werkdruk 4.200 kPa
Frontoppervlakte 625 x 740 mm
Aantal leidingrijen 4
Aantal circuits 16
Aansluitmaat 28 mm
Inwendig volume 2,8 l  

  Wij adviseren een nauwkeurige berekening van het verwarmingselement met behulp van het berekeningsprogramma EXselect / Exselect Pro, dat beschikbaar is op www.exhausto.nl / www.exhausto.be\nl


Thermisch rendement

Thermisch rendement, VEX350T

Het thermisch rendement en in mindere mate de SFP/SEL-waarden voor een specifieke unit zijn nauw verbonden met de warmtewisselaar zelf en zijn afhankelijk van het merk. Aangezien de leverancier van tijd tot tijd kan wisselen, kunnen er kleine wijzigingen in de technische gegevens zijn. Daarom wordt het altijd aanbevolen om een berekening uit te voeren voor het betreffende project in ons berekeningsprogramma EXselectPRO.

Temperature efficiency VEX350T
De curve is maatgevend, maar het wordt aanbevolen om een berekening uit te voeren met het berekeningsprogramma EXselectPRO voor het specifieke project

stiplet streg
Rendement met condensatie:
Afvoerlucht = 20°C/55 RH
Buitenlucht = -10°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht = 1,0
kort-lang-stiplet-streg
Rendement zonder condensatie met onbalans:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 0,8
fed streg Rendement zonder condensatie volgens EN308:
Afvoerlucht = 25°C/28 RH
Buitenlucht = 5°C/50 RH
Balans tussen toevoerlucht/afvoerlucht  = 1,0

Berekening

Het thermisch rendement voor de VEX-units wordt weergegeven bij verschillende volumestromingen, berekend als:


t2,1 = Temperatuur van buitenlucht (frisse lucht)
t2,2 = Temperatuur van toevoerlucht
t1,1 = Temperatuur van afvoerlucht
Afvoerlucht = 25ºC / 30% RH
Buitenlucht (frisse lucht) = 5ºC / 50% RH
Het thermisch rendement wordt vermeld volgens EN308, bij droge warmteterugwinning, en stijgt bij condensatie.
Maatschetsen VEX350T

Maatschetsen, VEX350T 

VEX350T, Left (afmetingen unit in mm)

Dimensions VEX350T L

1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht
 

VEX350T, Right (afmetingen unit in mm)

Dimensions VEX350T R

1.1 Afvoerlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

Alles over VEX350T toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier