VEX300T met tegenstroomwisselaar

De VEX300T is een compacte VEX-unit, waarbij alle luchtkanalen in en uit de bovenkant van de unit worden geleid. Een Top-unit is ruimtebesparende oplossing, deels omdat alle kanalen worden aangesloten op de bovenkant van de unit, deels omdat de unit is ontworpen met ingebouwde koel-/verwarmingselementen.

De VEX300T wordt geleverd in 5 grootten - voor luchtdebieten tot 4.095 m³/u.

Vind het folder van VEX300T hier en Techniche gegevens hieronder

Algemeen

VEX300T

VEX300T is de aanduuiding van een reeks compacte units waarbij alle kanalen aan de bovenkant van de unit geplaatst zijn.  VEX300T kan daarom vlakbij andere technische apparatuur geplaatst worden, omdat de zijkanten niet toegankelijk hoeven te zijn voor service.

De serie omvat 5 grootten die beschikbaar zijn met het automatische regelsysteem EXact2 of voorbereid zijn voor andere regeltechniek.

De VEX300T is voorzien van ingebouwde verwarmingselementen of koel-/verwarmingselementen, wat de installatiekosten laag houdt. Het is ook mogelijk om voorfiltratie van de toevoerlucht te kiezen. 

De constructie is geoptimaliseerd wat betreft compactheid, thermisch rendement, luchtdebiet en energieverbruik. Ondanks de compacte afmetingen is het eenvoudig om de unit te onderhouden met filtervervanging, reiniging, enz.

De VEX300T moet binnenshuis worden geplaatst en kan voor elk doel worden gebruikt waarbij de speciale bovenconstructie gunstig is voor de installatie. 

Bedrijfsomgeving

De VEX-units van EXHAUSTO zijn in het algemeen bestemd voor toepassing in comfortventilatie, d.w.z. voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden.

Als er behoefte is aan een ventilatieoplossing voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld wegens bevochtiging, adviseren wij de oplossing ter controle door te rekenen met behulp van een van onze berekeningsprogramma's. Als uit de berekening blijkt dat het risico bestaat van condensatie achter de warmtewisselaar, moet worden nagegaan of de gebruiksomstandigheden kunnen worden aangepast of dat verdere aanpassing van de unit vereist is om het condensaat af te kunnen voeren. Dit is primair van toepassing op de VEX100CF.

Neem voor advies hierover contact op met EXHAUSTO.

 
Unieke vorstbeveiliging

VEX300T Bypass-ontdooiing

De VEX300T is geconstrueerd met bypass-ontdooiing. Dat wil zeggen dat de buitenlucht bij risico van ijsvorming geheel of gedeeltelijk om de warmtewisselaar heen, direct naar de naverwarmer geleid wordt. Dit stelt hogere eisen aan de capaciteit van de naverwarmer. Daarentegen wordt zo een dure voorverwarmer vermeden. De tekening hieronder toont een voorbeeld van een ontdooisituatie, waarbij 20% van de buitenlucht door een bypassklep wordt geleid.

VEX300T De-icing NL

Naverwarmingselement en de ontdooifucntie:
De ontdooicyclus is hierboven weergegeven inclusief een verwarmingselement. Het element is essentieel om te zorgen dat de ontdooicyclus kan functioneren zoals is weergegeven. Zonder naverwarmer zal er bij temperaturen onder nul invriesgevaar ontstaan in de platenwisselaar, met als gevolg dat de WTW-unit zichzelf uitgeschakeld.   

De warmtewisselaar kan op 2 manieren tegen vorst worden beveiligd, temperatuurgestuurd of drukgestuurd. Het ontdooiproces kan verschillend verlopen, naargelang er al dan niet een naverwarmer geïnstalleerd is. Een naverwarmingselement wordt altijd aangeraden voor constante ventilatie.

Welke methode?

Vorstbeveiligingsmethode Het ontdooien begint als Wordt aanbevolen voor gebruik in
Temperatuurgestuurd
Standaard bij VEX310T-330T
De temperatuur ligt onder de ingestelde waarde,
bijv. tice< 0 °C
Woonhuizen, kleedruimten en
ruimten met variabele luchtvochtigheid in de winter
Drukgestuurd
Standaard bij VEX340T-350T
De druk over de wisselaar is hoger dan de ingestelde waarde, bijv. + 45% Kantoren, scholen, instellingen en
ruimten met geringe luchtvochtigheid in de winter

 

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging (Tice)

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging is standaard in de regeling. Dit is een goedkope en in bepaalde situaties ook afdoende vorstbeveiliging.

De temperatuurvoeler zit in de warmtewisselaar en zet het ontdooiproces op gang als een bepaalde temperatuur wordt bereikt. Deze temperatuur is in de fabriek ingesteld op 0 °C, maar kan in het automatische regelsysteem gewijzigd worden.

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging start het ontdooien altijd, ongeacht er ijs in de wisselaar is of niet.

RD13144

Drukgestuurde vorstbeveiliging (vereist toebehoren AFC (Luchtdebietmeting) en DEP (Vorstbeveiliging - Druk)

Het automatische regelsysteem registreert de aanwezige hoeveelheid lucht en dus ook het drukverlies door de wisselaar. Bij ijsvorming in de warmtewisselaar stijgt het drukverlies over de wisselaar en als het verlies een bepaalde waarde overschrijdt, wordt het ontdooiproces gestart.

Een voordeel van drukgestuurde vorstbeveiliging is dat er alleen ontdooid wordt als er inderdaad sprake is van ijsvorming, ongeacht of het vriest of niet.

RD13143


Capaciteitscurven

Capaciteit

Hieronder wordt aangegeven welke capaciteitsbereiken de specifieke VEX-grootten dekken. Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's.

capaciteitsbereiken-VEX300T


Geluidsniveau

VEX300T, zeer geluidsarme units

De VEX-units uit de VEX300T-serie zijn extreem geluidsarm, met een aanzienlijk lager geluidsniveau dan overeenkomstige producten op de markt.

Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's..

Constructie

VEX300T

De compactunit is geconstrueerd overeenkomstig de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat de unit makkelijk toegankelijk is voor onderhoud en dat er in de toegepaste materialen geen schimmels of andere bacteriën kunnen ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. U kunt meer lezen over VDI onder certificaten verderop op de pagina.

Kasten 

 
Kabinet_VEX200 

De kasten zijn gemaakt van Aluzink AZ185, klasse C4, volgens EN/ISO12944-2 en geïsoleerd met 50 mm mineraalwol. Dit zorgt voor een laag geluidsniveau in de omgeving en op de plaats van installatie.

Het paneelontwerp beperkt de vorming van koudebruggen in de unit tot een minimum.


Motorsecties 

 

VEX320330 ventilatorsektion

De motorsecties zijn in trillingsdempers gemonteerd, wat betekent dat er minder geluid en trillingen in de kanalen zijn en dat toepassing van flexibele verbindingen tussen de unit en het kanaalsysteem niet nodig is.

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de eisen van de EcoDesign-richtlijn.


Waaier 

 

De VEX300T heeft een geoptimaliseerde centrifugaalwaaier met achterwaarts gebogen schoepen. De vorm van de waaier zorgt voor een grote capaciteit bij een laag energieverbruik. 

Het wiel is van composiet en de vormgeving ervan zorgt voor een hoog rendement bij een laag energieverbruik.


Naverwarmingselement/koel-/verwarmingselement

VEX100 varmeflade

De VEX300T-serie wordt geleverd met geïntegreerd naverwarmingselement of koel-/verwarmingselement.

HE: Elektrisch verwarmingselement
HW: Waterverwarmingselement
CW: Koel-/verwarmingselement (mogelijkheid van koeling in de zomer en verwarming in de winter)
DX: Koel-/verwarmingselement (mogelijkheid van koeling in de zomer en verwarming in de winter)

Meer informatie over de koel-/verwarmingselementen vindt u onder de technische gegevens voor de desbetreffende grootte.

 

 AHUC mainboard

Mainboard

De goed toegankelijke aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar zorgt voor eenvoudige toegang voor het maken van aansluitingen en afstellingen.

Lees meer over de elektrisch installatie in de handleiding 'Elektrische installatiegids voor de VEX310-350T'.


Paneelfilter 

 

De paneelfilters kunnen eenvoudig worden vervangen en zijn beschikbaar in de filterklasse  ePM1 80% (F9),  ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) en Grof (Coarse) 65% (G4).
overeenkomstig EN779. 

Voorfiltratie

VEX300T prefilter place

Voorfiltratie aan de toevoerluchtzijde
Het is mogelijk om aan de toevoerluchtzijde een filter (diepte 48 mm) voor het standaardfilter te plaatsen. Plaatsing van een groffilter voor een fijnfilter vermindert de vervuiling van het fijnere filter. Afhankelijk van de buitenlucht en de gewenste kwaliteit van de toevoerlucht, kan dit een voordeel/optie zijn.

Filters voor voorfiltratie zijn beschikbaar in de klassen: ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) en Grof (Coarse) 65% (G4).

Drukverlies etc. kan worden berekend in het productselectieprogramma EXselect.

Energie

VEX300T Energie-efficiënte ventilatie

Om het drukverlies zo laag mogelijk te houden, is er bij het ontwerpen van de unit alles aan gedaan om de lucht zo soepel mogelijk door de units te laten stromen.


Tegenstroomwisselaar 

 

De VEX300T heeft een tegenstroomwisselaar van aluminium. Deze is dusdanig geconstrueerd dat de verhouding tussen warmteterugwinning en drukverlies optimaal verdeeld is.
Dit betekent dat een zeer hoog thermisch rendement bij een laag energieverbruik gerealiseerd wordt.

- Rendement zonder condensatie: 80 - 85%
- Rendement met condensatie tot 94%EC-motoren 

 
VEX320330 ventilatorsektion De combinatie van een moderne EC-motor en een geoptimaliseerde centrifugaalwaaier zorgt voor een uiterst laag  energieverbruik en tegelijkertijd voor een grotere capaciteit. 


Energielabel 

 
energilabel
Met behulp van onze berekeningsprogramma's is het mogelijk om een energielabel aan te maken, waaruit de energieklasse van de unit onder de gedefinieerde gebruiksomstandigheden blijkt.

Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat

De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.

De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden verkregen via tests in werkelijke situaties.

Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent. 

  Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:


Stijfheid van de unit: 
D1(M)
  Dichtheid bij -400 Pa: 
L1 (M)
  Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
  Lekkage filterbypas
F9
  Isolatieklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Koudebrugklasse:
TB3 (M)
Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn. 

VDI 6022 - Duitse hygiënenorm

EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI 6022.

VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.

  Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met een waterslot.

Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

 
Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI 6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.


EcoDesign

EcoDesign - EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties.

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign onder Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze selectieprogramma's, waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.


SPLIT-versie

De VEX300T is op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie

Bij sommige projecten kunnen de plaatselijke omstandigheden het interne transport van de unit moeilijk of onmogelijk maken. De VEX300T is daarom op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie Dit betekent dat de unit zoals gebruikelijk in de fabriek wordt gebouwd en getest, alleen zonder verbindingen. De unit kan daarom eenvoudig op de plaats van installatie worden gescheiden, in afzonderlijke delen naar binnen worden gebracht, geassembleerd, samengevoegd en in bedrijf worden gesteld.

De onderstaande tabel toont de afmetingen van de grootste individuele sectie (tegenstroomwisselaar) en het grootste kastgedeelte, zodat u gemakkelijk kunt beoordelen of de beschikbare ruimte voldoende is voor intern transport.

Onderdeel Afmetingen VEX310T VEX320T VEX330T VEX340T  VEX350T
Tegenstroomwisselaar Hoogte (mm) 312 312 394 674 957
Lengte (mm) 537 537 619 899 1182
Diepte (mm) 300 2 x 300 2 x 325 2 x 310 2 x 355 
Gewicht (kg)
 7,2 2 x 7,2 2 x 19,2 2 x 19,8 2 x 35
Grootste kastgedeelte Lengte (mm) 1140 1140 1500 1900 1750
Breedte (mm)
1200 1200 830 825 1200
Motorsectie Gewicht (kg) 2 x 4,1 2 x 6,4 2 x 9,2 2 x 9,5 2 x 20

 


VEX300T in SPLIT-uitvoering


Toebehoren

VEX300T

Voor de VEX300T zijn vele toebehoren beschikbaar.


Afsluitklep - LS 

LS runde kanaler 150 100 Afsluitkleppen zijn beschikbaar met of zonder veerteruggang, voor installatie binnen of buiten.

Montageframe

VEX330H sokkel Er is een bekleed montageframe beschikbaar.

Waterslot

EXHAUSTO biedt ook een waterslot voor de condensafvoer van de unit in de afmeting DN32.

SIPHONUP (onderdruk) voor aansluiting op de condensafvoer van de unit.
SIPHONOP (overdruk) voor aansluiting op eventueel aanwezig koelelement in het toevoerluchtkanaal.

De SIPHONHE02-hittedraad kan worden aangeschaft om het waterslot en de waterleiding roestvrij te houden. Deze is gemonteerd in een thermostaat die voor een laag stroomverbruik zorgt.


Kijkvensters

VEX300T med inspektionsruder

VEX340T-350T is leverbaar met kijkvensters, zoals vereist voor de VDI-norm.


Voor andere regeltechniek

VEX300T

Principeschets

 VEX300T FAA simplified diagram

Kies uw eigen oplossing!

De VEX300T is tevens beschikbaar voor andere regelsystemen. Dit maakt het mogelijk de unit in regelsystemen van andere leveranciers te integreren. De oplossing is geoptimaliseerd voor eenvoudige en snelle integratie ter plekke.

De VEX300T-oplossing zonder automatische regeltechniek wordt gekenmerkt door:

  • Luchtbehandelingsunit met tegenstroomwisselaar
  • Compacte unit
  • Ingebouwde bypassfunctie met 24 V-motor (BP1)
  • Vrijblazende B-waaier 
  • Filterklasse ePM1 80% (F9),  ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) en Grof (Coarse) 65% (G4)
  • EC-motoren, klasse IE4
  • EC-motorregeling 0 - 10 V (MC)
  • Luchtdebietmeetpunten op de ventilatoren lopen naar aansluitkast
  • Meetpunten voor filterdruk lopen naar Aansluitkast
  • Kabels voor MC en bypassklep lopen naar klemmenstrook

Alles over VEX300T met tegenstroomwisselaar toevoegen:

Zie hier het productpresentatie

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Teaser ecodesign

De Ecodesign-richtlijn

De VEX-units en ventilatoren van EXHAUSTO voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn.

Les hier meer over Ecodesign