Compactunits VEX100CF H+V

VEX140-150-160-170 Compact-units
Algemeen

VEX100CF-serie

De VEX100CF-serie omvat de bekende VEX100-unit, nu met tegenstroomwisselaar. Dit houdt in dat de compacte en flexibele unit blijft voldoen aan de geldende energievoorschriften, daar de VEX100CF in overeenstemming is met ERP18.

Dit is een bijzonder flexibele serie units die verkrijgbaar is in de LEFT- of RIGHT-uitvoering en met aansluitingen aan de zijkant, bovenkant of onderkant.

De VEX140CF, VEX150CF en VEX160CF kunnen in een horizontale of verticale uitvoering besteld worden, terwijl de VEX170CF echter alleen in een horizontale uitvoering beschikbaar is.

Advies

Omdat het risico bestaat dat condensaat wordt meegevoerd als gevolg van de plaatsing van de luchtkanalen, adviseren we vaak om als extra accessoire V100CFCONTUBE (condensafvoer met aansluiting voor de afblaasluchtzijde) aan te schaffen.  Lees hier meer over onder "Externe koel-/verwarmingselementen en andere toebehoren" hierna.

VEX100H V placering
 Horizontaal 
Verticaal
Bedrijfsomgeving

De VEX-units van EXHAUSTO zijn in het algemeen bestemd voor toepassing in comfortventilatie, d.w.z. voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden.

Als er behoefte is aan een ventilatieoplossing voor ruimten met een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld wegens bevochtiging, adviseren wij de oplossing ter controle door te rekenen met behulp van een van onze berekeningsprogramma's. Als uit de berekening blijkt dat het risico bestaat van condensatie achter de warmtewisselaar, moet worden nagegaan of de gebruiksomstandigheden kunnen worden aangepast of dat verdere aanpassing van de unit vereist is om het condensaat af te kunnen voeren. Dit is primair van toepassing op de VEX100CF.

Neem voor advies hierover contact op met EXHAUSTO.

 
Unieke vorstbeveiliging

VEX100CF Bypass-ontdooiing

De VEX100CF is geconstrueerd met bypass-ontdooiing. Dat wil zeggen dat de buitenlucht bij risico van ijsvorming geheel of gedeeltelijk om de warmtewisselaar heen, direct naar de naverwarmer geleid wordt. Dit stelt hogere eisen aan de capaciteit van de naverwarmer. Daarentegen wordt zo een dure voorverwarmer vermeden. De tekening hieronder toont een voorbeeld van een ontdooisituatie, waarbij 20% van de buitenlucht door een bypassklep wordt geleid.

RD13066

Naverwarmingselement en de ontdooifucntie:
De ontdooicyclus is hierboven weergegeven inclusief een verwarmingselement. Het element is essentieel om te zorgen dat de ontdooicyclus kan functioneren zoals is weergegeven. Zonder naverwarmer zal er bij temperaturen onder nul invriesgevaar ontstaan in de platenwisselaar, met als gevolg dat de WTW-unit zichzelf uitgeschakeld.  

De warmtewisselaar kan op 2 manieren tegen vorst worden beveiligd, temperatuurgestuurd of drukgestuurd. Het ontdooiproces kan verschillend verlopen, naargelang er al dan niet een naverwarmer geïnstalleerd is.

Welke methode?

Vorstbeveiligingsmethode Het ontdooien begint als Wordt aanbevolen voor gebruik in
Temperatuurgestuurd De temperatuur ligt onder de ingestelde waarde,
bijv. tice< 0 °C
Woonhuizen, kleedruimten en
ruimten met variabele luchtvochtigheid in de winter
Drukgestuurd De druk over de wisselaar is hoger dan de ingestelde waarde, bijv. + 45% Kantoren, scholen, instellingen en
ruimten met geringe luchtvochtigheid in de winter

 

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging (Tice)

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging is standaard in de regeling. Dit is een goedkope en in bepaalde situaties ook afdoende vorstbeveiliging.

De temperatuurvoeler zit in de warmtewisselaar en zet het ontdooiproces op gang als een bepaalde temperatuur wordt bereikt. Deze temperatuur is in de fabriek ingesteld op 0 °C, maar kan in het automatische regelsysteem gewijzigd worden.

Temperatuurgestuurde vorstbeveiliging start het ontdooien altijd, ongeacht er ijs in de wisselaar is of niet.

RD13144

Drukgestuurde vorstbeveiliging (vereist toebehoren AFC en DEP)

Het automatische regelsysteem registreert de aanwezige hoeveelheid lucht en dus ook het drukverlies door de wisselaar. Bij ijsvorming in de warmtewisselaar stijgt het drukverlies over de wisselaar en als het verlies een bepaalde waarde overschrijdt, wordt het ontdooiproces gestart.

Een voordeel van drukgestuurde vorstbeveiliging is dat er alleen ontdooid wordt als er inderdaad sprake is van ijsvorming, ongeacht of het vriest of niet.

RD13143


Capaciteit

Capaciteit:

Hieronder wordt aangegeven welke capaciteitsbereiken de specifieke VEX-grootten dekken. Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's.

Capaciteitsbereiken-VEX100CF


Geluidsniveau

VEX100CF, zeer geluidsarme units

De VEX-units uit de VEX100CF-serie zijn extreem geluidsarm, met een aanzienlijk lager geluidsniveau dan overeenkomstige producten op de markt.

Zie voor het berekenen van de feitelijke capaciteitsgegevens onze productselectieprogramma's..

Constructie

VEX100CF

De compacte units zijn geconstrueerd overeenkomstig de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat de unit makkelijk te onderhouden is en dat er geen schimmels of andere bacteriën ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. U kunt meer lezen over VDI onder certificaten verderop op de pagina.

Kasten

 
 Kabinet_VEX200

De kasten zijn gemaakt van Aluzink AZ185, klasse C4, volgens EN/ISO 12 944-2 en geïsoleerd met 50 mm mineraalwol. Dit zorgt voor een laag geluidsniveau in de omgeving en op de plaats van installatie.

Het paneelontwerp beperkt de vorming van koudebruggen in de unit tot een minimum.Motorsecties

 

De motorsecties zijn met trillingsdempers gemonteerd, wat betekent dat er minder ruis en trillingen in de kanalen is en dat toepassing van flexibele verbindingen tussen de unit en het kanaalsysteem niet nodig is.

De motorsecties kunnen worden uitgetrokken voor eenvoudige service en onderhoud.

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de eisen van de EcoDesign-richtlijn.

 


Waaier

 

EXstream performance.

De unit is voorzien van de EXstream-waaier van EXHAUSTO, een van de beste waaiers op de markt wat betreft laag energieverbruik en geluidsniveau.Aansluitkast

 

VEX100 Mainboard

De goed toegankelijke aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar en automatische zekeringen zorgt voor eenvoudige toegang voor het maken van aansluitingen en afstellingen. 


Panelfilter

 
 

De panelfilters kunnen eenvoudig worden vervangen en zijn beschikbaar in de filterklasse Grof 85% (M5) en ePM1 55% (F7) overeenkomstig EN779.

 Naverwarming - water of elektrisch 

 
 VEX100 varmeflade De VEX100CF-serie wordt geleverd met een geïntegreerde naverwarmer, voor elektriciteit of voor water.


Montageframe

 
 VEX200_sokkel Het montageframe is beschikbaar als toebehoren bij de VEX140-150-160 en is standaard voor de VEX170.
De montageframes worden geleverd met voeten die een verstelbare hoogte hebben van 130-160 mm.
Energie

VEX100

Om het drukverlies zo laag mogelijk te houden, is er bij het ontwerpen van de units alles aan gedaan om de lucht zo soepel mogelijk door de units te laten stromen.


Tegenstroomwisselaar

 
 
 

De VEX100CF heeft een tegenstroomwisselaar van aluminium. Deze is dusdanig geconstrueerd dat de verhouding tussen warmteterugwinning en drukverlies optimaal verdeeld is.
Dit betekent dat een zeer hoog thermisch rendement bij een laag energieverbruik gerealiseerd wordt.

- Rendement zonder condensatie: 80 - 85%
- Rendement met condensatie tot 94%EC-motoren

 
 
EC-motor_MC Door de technologisch hoogstaande EC-motoren te combineren met de motorcontroller van EXHAUSTO wordt een zeer laag energieverbruik gerealiseerd en met de EXstream-waaier wordt bovendien een hoog rendement gehaald.


Energielabel

 
 
energilabel
Met behulp van onze berekeningsprogramma's is het mogelijk om een energielabel aan te maken, waaruit de energieklasse van de unit onder de gedefinieerde gebruiksomstandigheden blijkt.


Certificaten

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300

EXHAUSTO hecht veel belang aan het verstrekken van correcte gegevens. Daarom laten we de door ons verstrekte gegevens bij voorkeur door derden meten en controleren.

Eurovent-certificaat

De gegevens die voor de VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300-units worden vermeld, zijn alle gemeten waarden.

De units zijn grondig getest in onze ontwikkelingsafdeling, waar alle gegevens over capaciteit, rendement en geluid worden verkregen via tests in werkelijke situaties.

Om de geldigheid van de vermelde gegevens te documenteren, is EXHAUSTO gecertificeerd volgens Eurovent. 

  Volgens Eurovent-test en -goedkeuring overeenkomstig EN1886 en EN13053 voldoen EXHAUSTO's VEX-units aan de volgende eisen/klassen:


Stijfheid van de unit: 
D2(M)
  Dichtheid bij -400 Pa: 
L1 (M)
  Dichtheid bij +700 Pa:
L1 (M)
  Lekkage filterbypas
F9
  Isolatieklasse: 
T2 (M), U1≤1,0
  Koudebrugklasse:
TB3 (M)
Dit houdt in dat derden controleren of de gegevens die berekend zijn met onze berekeningsprogramma's in overeenstemming zijn met het feitelijke rendement dat de unit levert. Dit wordt gecontroleerd doordat Eurovent een willekeurige unit uitkiest die bij Eurovent wordt beproefd. Als de testresultaten kloppen met de door ons aangegeven data, mogen wij het certificaat behouden. Dit is voor de klant een garantie dat de gegevens geldig zijn. 

VDI 6022 - Duitse hygiënenorm

EXHAUSTO ontwerpt en bouwt zijn units volgens de Duitse hygiënenorm VDI 6022.

VDI eist
Dat de unit dusdanig ontworpen is, dat hij makkelijk kan worden gereinigd. Er mogen geen plaatsen zijn die niet toegankelijk zijn voor reiniging, en holtes waar je niet bij kunt komen, moeten afgedicht worden. Platen moeten worden afgebraamd zodat de randen niet scherp zijn en hoeken moeten afgerond zijn zodat men tijdens het reinigen niet gewond raakt.

  Bovendien moet de condensbak een verloop naar de afvoer hebben, zodat er geen water in de unit kan staan. Het is belangrijk dat de condensafvoer het afvoersysteem afsluit met een waterslot.

Van niet-metallische materialen, zoals pakkingen, filters e.d., moet getest zijn of ze de groei van bacteriën en schimmelsporen niet bevorderen.

 
Dit betekent dat units die geconstrueerd zijn volgens VDI 6022 hygiënischer én makkelijker te onderhouden zijn.


EcoDesign

EcoDesign - EU-eisen wat betreft documentatie, energieverbruik en markering voor ventilatie-installaties.

 

 

Algemene informatie

We hebben een samenvatting samengesteld van de EcoDesign-richtlijnen. Lees meer over EcoDesign onder Institute.

ECO-design-logo

Ecodesign-data

U vindt een link naar de EcoDesign-gegevens voor de specifieke VEX-grootte onder het product en onder Downloaden, waar we de EcoDesign-gegevens hebben ondergebracht onder de EU-/ECO-verklaringen.

Opgelet:

Denk eraan dat de waarden in de verklaringen berekend zijn voor een specifiek werkingspunt.

Zie voor andere werkingspunten onze selectieprogramma's, waar u kunt nagaan of de gewenste unit voldoet aan de eisen van uw werkingspunt en u ook de bijbehorende EcoDesign-gegevens kunt vinden.


SPLIT-versie

De VEX100CF is op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie

Bij sommige projecten kunnen de plaatselijke omstandigheden het interne transport van de unit moeilijk of onmogelijk maken. De VEX100CF is daarom op bestelling leverbaar in een SPLIT-versie Dit betekent dat de unit zoals gebruikelijk in de fabriek wordt gebouwd en getest, alleen zonder verbindingen. De unit kan daarom eenvoudig op de plaats van installatie worden gescheiden, in afzonderlijke delen naar binnen worden gebracht, geassembleerd, samengevoegd en in bedrijf worden gesteld.

De onderstaande tabel toont de afmetingen van de grootste individuele sectie (tegenstroomwisselaar) en het grootste kastgedeelte, zodat u gemakkelijk kunt beoordelen of de beschikbare ruimte voldoende is voor intern transport.

Onderdeel Afmetingen VEX140CF VEX150CF VEX160CF VEX170CF
Tegenstroomwisselaar Hoogte (mm) 533 674 815 957
Lengte (mm) 758 899 1040 1182
Diepte (mm) 550 628 712 500 (2 st.)
Gewicht (kg)
 27 38 46 85
Grootste kastgedeelte Lengte (mm)  1365 1600 1820 2200
Breedte (mm)
1200 785 980 1190
Motorsectie Gewicht (kg)  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 in SPLIT-uitvoering


Externe koel-/verwarmingselementen en andere toebehoren

VEX100CF

Voor de VEX100-serie zijn vele toebehoren beschikbaar.

Koelelementen (water) - CW 

CCW firkantet studs Koelelement - beschikbaar met en zonder isolatie. Een flexibele oplossing voor het koelen van de ventilatielucht in ruimten waarin koeling vereist is, bijv. ruimten die op het zuiden liggen. In ruimten die op het noorden liggen is geen koeling vereist.

Meer informatie over het koelelement vindt u in het hoofdstuk koel- en verwarmingselementen.


Koelelementen - DX

DX cooling 150100

Niet geïsoleerd extern element dat als verdamper (koelelement) en als condensator (verwarmingselement) toegepast kan worden.


Meer informatie over DX-elementen vindt u onder koel- en verwarmingselementen 

Afsluitklep - LS

Lukkespjæld firkantet studs Afsluitkleppen zijn beschikbaar met of zonder veerteruggang, voor installatie binnen of buiten.

Waterslot

 

EXHAUSTO biedt ook een waterslot voor de condensafvoer van de unit in de afmeting DN32.

SIPHONUP (onderdruk) voor aansluiting op de condensafvoer van de unit.

SIPHONOP (overdruk) voor aansluiting op eventueel aanwezig koelelement in het toevoerluchtkanaal.

De SIPHONHE02-hittedraad kan worden aangeschaft om het waterslot en de waterleiding roestvrij te houden. Deze is gemonteerd in een thermostaat die voor een laag stroomverbruik zorgt.


 

Condensafvoer V100CF Contube
(toebehoren gemonteerd in de fabriek)

Contube kit

Condens kan optreden in het afblaasgebied van de VEX wanneer de luchtvochtigheid in de afvoerlucht hoog is en de lucht tegelijkertijd een hoge snelheid door de warmtewisselaar heeft.

In dergelijke gevallen adviseren we om de VEX-unit te bestellen met een Contube Kit, die dit condensaat naar de bak in de bodem van de VEX afvoert.

Voor de VEX100CF Verticaal adviseren we tevens om de verwarmingskabel SIPHONHE02, vanaf deze afvoer, rondom de slang te installeren ter voorkoming van de bevriezing die kan optreden als het condensaat de koude zones in de VEX passeert. Lees meer over de SIPHONHE02 hierboven onder Waterslot.

Advies

Afhankelijk van de VEX-versie en de bedrijfsomstandigheden adviseren we als toebehoren:

Oplossing voor de VEX100 CF voor:  Woningventilatie
Kleedkamers en badkamers
Ruimten met hoge luchtvochtigheid (RH >50%)
Keukens
Kantoren
Scholen
Horizontale uitvoering V100CFCONTUBE Niet vereist
Verticale uitvoering V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
Niet vereist
Vooral voor de VEX die in een koud klimaat is geïnstalleerd:
Als de buitentemperatuur lager is dan -5°C
Verticale uitvoering V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
PREHEATER, buitenlucht
Niet vereist

Achteraf geplaatste condensafvoer V100CF Contube

for Accessories
De afbeelding toont de slang met de verwarmingskabel vanaf de achteraf geplaatste afvoer.

De Contube-kit en verwarmingskabel SIPHONHE02 kunnen ook worden bijbesteld voor plaatsing achteraf. Zie de aanbevelingen in de bovenstaande tabel.

Zie ook handleiding nr. 3005865 voor het installeren van de V100CF Contube op verticale modellen en handleiding nr. 3005865 voor het installeren van de V100CF Contube op horizontale modellen. 


Plaatsing buitenshuis

VEX240 med tag

De kast is met 50 mm mineraalwol geïsoleerd.

Bij plaatsing buitenshuis wordt de unit geleverd met dakconstructie die het mogelijk maakt om de kabels onder het dak aan weerszijden naar buiten te trekken en de aan achterzijde van de unit.

Voor units die buitenshuis geïnstalleerd worden , adviseren we een extra bevestiging, zoals beschreven in de handleiding Outdoor.


Alles over Compactunits VEX100CF H+V toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Teaser ecodesign

De Ecodesign-richtlijn

De VEX-units en ventilatoren van EXHAUSTO voldoen aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn.

Les hier meer over Ecodesign