CX3000, Plafond-unit

CX3000

Plafond-unit in 6 bouwgroottes,
luchtdebieten 500 
– 3300 m³/h

 • Voor installatie boven verlaagd plafond
 • Zeer compact met hoog rendement
 • Beschikbaar in linkse- en rechtse uitvoering
 • Laag geluidsniveau
 • EXcon-regeltechniek
 • Flexibele scharnieren met verschillende openingsopties
 • In overeenstemming met hygiënenorm VDI 6022

CX3000 Configurator
Download program file version 1.7.2.4.

Beschrijving

Plafond-units CX3000

Beschrijving van de CX3000-serie

CX3000 Plafond-units zijn verkrijgbaar in zes grootten, voor luchtdebieten tot 3390 m3/h (ERP18). De CX3000 is ontworpen voor inbouw in een systeemplafond, voor montage aan een plafond of op een tussenverdieping. De CX3000 is een zeer ruimtebesparende oplossing, geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. 

De CX3000 is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering. Als toebehoren kan een warmwaterbatterij (HW) worden besteld voor inbouw en extra elementen voor kanaalmontage: elektrisch voorverwarmingselement (PHE), elektrisch naverwarmingselement (A-HE) en/of koel-/verwarmingselement (COCW).

De CX3000 wordt geregeld via het geavanceerde, automatische regelsysteem EXcon.

CX3000 Open Doors

 

Deuren

De CX3000 heeft scharnierende deuren die aan beide zijden kunnen worden geopend. Als de locatie en ruimtesituatie het moeilijk maken om ruimte te creëren voor de hangende deuren, kunnen we rails (toebehoren) leveren die onder de unit worden gemonteerd, zodat de deuren kunnen worden gedemonteerd en tijdens onderhoud aan de installatie op de rails kunnen worden gelegd.

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

Levering

De CX3000-serie is een product op voorraad, zodat levering van de unit en de geselecteerde accessoires rechtstreeks vanuit het centrale magazijn in Europa plaatsvindt.

Configuratie:

Gebruik onze configuratietool ExselectPro om de oplossing te berekenen, de juiste grootte te kiezen en de accessoires te combineren die voor het project vereist zijn. 

Alle CX3000-units worden geleverd als een standaard basismodel in de rechter- of linkeruitvoering. Toebehoren worden afzonderlijk geleverd als kits/onderdelen en worden gemonteerd in verband met de installatie van de unit.   

Inbedrijfstelling:

Alle CX3000-systemen moeten in bedrijf worden gesteld om er zeker van te zijn dat de installatie correct is ingesteld. U doet dit via een windows-programma, de CX3000 Configurator, die u kunt downloaden via de link bovenaan de pagina.

De configuratie vindt plaats via een LAN-kabel die is aangesloten op de Excon-Master-module en een pc.

EXcon-master-met-kabel-en-pc


 

 

Capaciteitsbereik

CX3000, capaciteit

Capaciteitsschema

Hieronder wordt aangegeven welke capaciteitsbereiken de specifieke CX-grootten dekken. Zie voor het berekenen van capaciteitsgegevens het productselectieprogramma EXselectPRO.

CX3000-Kapazitätsbereiche

Constructie

CX3000

De compactunit is geconstrueerd conform de Duitse hygiënenorm VDI6022 die waarborgt dat de unit makkelijk toegankelijk is voor onderhoud en dat er in de toegepaste materialen geen schimmels of andere bacteriën kunnen ontstaan, die afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van de lucht. U kunt meer lezen over VDI onder certificaten verderop op de pagina.

Kast

 
 
CX3000-kast-detail 

De kast is gemaakt van 0,8 mm gegalvaniseerd staal, corrosieklasse C4 overeenkomstig EN/ISO12944-2 en hij is geïsoleerd met 50 mm mineraalwol. Dit resulteert in een laag geluidsniveau naar de omgeving toe.

 

  

Tegenstroomwarmtewisselaar

Tegenstroomwarmtewisselaar

Warmteterugwinning vindt plaats via een tegenstroomwarmtewisselaar van aluminium met een zeer hoog rendement. (rendement zonder condensatie 80-85%, met condensatie tot 95%)

De geïntegreerde bypassklep wordt gebruikt om de buitenlucht indien nodig om de warmtewisselaar heen te leiden, bijv. bij temperatuurregeling, nachtkoeling en ontdooien. (Voor ontdooien is een naverwarmingselement absoluut noodzakelijk.)Motorsecties 

 

CX3000-motorsectie

De motoren zijn van het type EC met een zeer hoog rendement en voldoen aan de huidige eisen van de EcoDesign-richtlijn.

 

 


Waaier

 

CX3000-composietwaaier 

De CX3000 heeft een geoptimaliseerde met naar achteren gebogen schoepen centrifugaalwaaier met achterwaarts gebogen schoepen.

De waaier is van composiet en de vormgeving ervan zorgt voor een hoog rendement bij een laag energieverbruik.Voor-  en naverwarmingselementen en koel-/verwarmingselement

koel-/verwarmingselement-verwarmingselement
 

Toebehoren voor de CX3000:
HW: Warmwaterbatterij voor inbouw in de WTW-unit
PHE: elektrisch voorverwarmingselement voor montage in kanaal
AHE: Elektrisch naverwarmingselement voor montage in kanaal
CW: Koel-/verwarmingselement voor montage in kanaal 

De technische gegevens voor de verschillende verwarmings- en koelelementen vindt u onder de respectieve grootte.

 
AHUC - Mainboard

 

CX3000-controlbox

De goed toegankelijke aansluitkast met ingebouwde werkschakelaar en automatische zekeringen zorgt voor eenvoudige toegang voor het maken van aansluitingen en afstellingen. Lees meer over de elektrische installatie in de handleiding 'CX3000 Elektrische gids'


 

Paneelfilters

 

Filter-F7 

 

Paneelfilters voor toevoerlucht en afvoerlucht - de filters kunnen gemakkelijk worden vervangen.

De filters zijn beschikbaar in de volgende filterklassen:
Afvoerlucht:  ePM10 50% (M5)
Toevoerlucht:  ePM1 50% (F7)


Zie de filtergrootte onder de technische gegevens voor de specifieke CX-grootte.

Filterkast

F9-filterkast


Extra filterkast voor een beter binnenklimaat

Het is mogelijk om een kanaalgemonteerde filterkast achter de unit aan de toevoerluchtzijde te plaatsen. 

Filterklasse: ePM1 80% (F9)


Automatisch regelsysteem

CX3000

Automatisch regelsysteem voor de CX3000

Alle CX3000-units zijn beschikbaar met een geïntegreerd automatisch EXcon-regelsysteem dat een optimale regeling van het binnenklimaat waarborgt voor vrijwel alle toepassingen.

Het automatische regelsysteem EXcon wordt gebruikt voor het regelen van o.a. luchtdebiet, verwarming en koeling. Hoe en wanneer het automatische regelsysteem tussen de ingebouwde functies schakelt, wordt in het werkprogramma ingesteld.

De werking van de installatie wordt continu bewaakt door het EXcon-regelsysteem dat de tegenstroomwisselaar beschermt tegen bevriezing, tegen stukvriezen van het waterverwarmings- en koel-/verwarmingselement, en beschermt tegen oververhitting van de elektrische verwarmingselementen.

Met behulp van de 3 geïntegreerde protocollen BACnet IP, Modbus TCP/IP of Modbus RTU is het eenvoudig om vrijwel alle parameters via BMS te bewaken en de werking van het systeem te controleren.

Met de vele functies van de EXcon-regeltechniek is het mogelijk om de werking van de installatie te optimaliseren en aan te passen, zodat de meest energie-efficiënte regeling wordt verkregen. Dit doet u bijvoorbeeld door voor de buitentemperatuur te compenseren, de regeling te wijzigen in verhouding tot zomer- of winterseizoen, actieve koeling of verwarming beperken, de temperatuurinstelling automatisch verlagen en het gebouw 's nachts koelen tijdens warme zomerdagen.

 

Geïntegreerde functies in het automatische regelsysteem EXcon voor de CX3000:

 • Automatische verlaging van de temperatuur bij beperkte werking
 • Alarmlog en datalog
 • Regeling volgens dag-, week- of kalenderschema
 • Verlengde werking gedurende perioden
 • Externe omschakeling tussen regelniveaus
 • Alarm-e-mail (vereist lokale mailserver)
 • Zomernachtkoeling
 • Compensatie van buitenluchttemperatuur
 • Automatische omschakeling zomer/winter
 • Filterbewaking via drukmeting
 • Portaaloplossing met totale controle van 5 installaties
 • Verbinding met CTS/BMS via BACnet IP, Modbus TCP of RTU (meer dan 900 registers)
 • 2 configureerbare digitale ingangen voor
  - Brandalarm (fabrieksinstelling)
  - AHU-noodstop
  - Handmatige oversturing naar lage snelheid
  - Handmatige oversturing naar gemiddelde snelheid
  - Handmatige oversturing naar hoge snelheid (fabrieksinstelling)
  - Vorstalarm
  - Externe start/stop
  - Externe reset van alarm
 • 2 configureerbare uitgangen voor:
  - Bedrijfssignaal (fabrieksinstelling)
  - A-alarm (fabrieksinstelling)
  - B-alarm
  - Reset van alarm
  - Zomernachtkoeling actief
  - Zomerseizoen actief

 

Regelingsvormen

De EXcon-regeling biedt verschillende regelmogelijkheden, waarbij de grotere CX-modellen ook een drukgestuurde regeling kunnen bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden: 

CX3010-3020:

 • Temperatuurgestuurde ontdooiing met modulerende bypassklep
 • Statische bewaking van filterdrukverlies
 • De werking van elektrische verwamingselementen wordt op gang gebracht via een thermostaat, die oververhitting bij lage luchtstromen voorkomt.
 • Regelingsopties:
  - Constante druk (vereist druktransmitters als toebehoren)
  - Constante CO2
  - Constante motorsnelheid
 • Temperatuurregeling:
  - Constante toevoerlucht
  - Constante ruimte
  - Constante afvoerlucht
  - Temperatuurverschil tussen toevoerlucht en afvoerlucht
 • Verwarmings- en koelelementen:
  - Voorverwarmingselement, elektrisch
  - Verwarmingselement, elektrisch
  - Verwarmingselement, water
  - Koelelement, water
  - Koel-/verwarmingselement
 • Automatische vorstbeveiliging van warmwaterbatterij en koel-/verwarmingselement
 • 3 regelstappen – lage, gemiddelde en hoge snelheid

CX3030-3060

 • Luchtdebietmeting, instelbaar aan de hand van K-factor
 • Dynamische, drukgestuurde ontdooiing met ON/OFF-bypassklep via klokregeling
  - Optie tot selectie van temperatuurgestuurde ontdooiing met modulerende bypassklep
 • Dynamische bewaking van filterdrukverlies op basis van luchtdebiet
  - Mogelijkheid tot selectie van statische bewaking van filterdrukverlies
 • Werking van elektrische verwarmingselementen op basis van luchtdebiet 
 • Regelingsopties:
  - Constant luchtdebiet.
  - Constante druk (vereist druktransmitters als toebehoren)
  - Constante CO2
  - Constante motorsnelheid
  - Dynamische druk (vereist druktransmitters als toebehoren)
 • Temperatuurregeling:
  - Constante toevoerlucht
  - Constante ruimte
  - Constante afvoerlucht
  - Temperatuurverschil tussen toevoerlucht en afvoerlucht
 • Verwarming en koelelementen:
  - Voorverwarmingselement, elektrisch
  - Verwarmingselement, elektrisch – 2 grootten
  - Verwarmingselement, water
  - Koelelement, water
  - Koel-/verwarmingselement, water
 • Automatische vorstbeveiliging van warmwaterbatterij en combibatterij
 • 3 regelstappen – lage, gemiddelde en hoge snelheid

 

 

 

Accessoires

Toebehoren voor de CX3000

 1. 2" HMI-bedienpaneel
 2. Warmwaterbatterij voor inbouw in de unit (HW)
 3. Elektrisch voorverwarmingselement (PHE)
 4. Elektrisch naverwarmingselement (HE)
 5. Koelelement (CW)
 6. Filterkast ISO ePM1 80% (F9)  voor kanaalmontage 
 7. Schuifrails voor deuren
 8. Verloopstuk
 9. PIR-sensor 
 10. Constante druk-regeling (2 sensoren)
 11. CO2-sensor – ruimte
 12. CO2-sensor - kanaal
 13. Temperatuursensor - ruimte
 14. Temperatuursensor - buiten
 15. Rookdetector
 16. BT40-70-brandthermostaat
 17. 3 coils extention module
 18. Sifon voor condensafvoer
 19. Afsluitklep met veerteruggang (buitenlucht/afblaaslucht)

1.

Room - Touch for EXcon

2.

HW-geïntegreerde warmwaterbatterij

 

3. 

PHE-naar-CX3000

4. 

PHE-naar-CX3000

5. 

CCW-voor-CX3000-

6.

F9-filterkast

7. 

CX3000-greyed-out-showing-sliding-rail

8. 

Verloopstuk-CX3010-3020

9.

Novema PIR-sensor

10.

PTH4000, PTH-6202, druktransmitter

11.

CO2-sensor

12.

TS Room

13.

Novema ruimtesensor

14.

TTH-6040-O

15.

UG30 en UG-3-a40 rookmelder


16.

BT40-70-fire-thermostate

17.

Eneko-3-coils-extension-module

18. 

Sifon voor de VEX40T


19. 

Afsluitklep

   

Alles over CX3000, Plafond-unit toevoegen:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Ontvang gratis advies over
ventilatieproducten en systeemoplossingen


INATHERM BV
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk

Tel +31 416 317830
E-mail: inatherm@hcgroep.com
Vex overview

VEX-overzicht

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier